Projekty krajowe - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Centrum Ludwika Braille’a
 2. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (II etap)
 3. Mocna NGO
 4. Tyflotechniczna Platforma Medialna (etap 4)
 5. Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich
 6. Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa
 7. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 8. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 9. Praca dla Absolwenta
 10. Samorząd bez barier
 11. PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna
 12. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 14. Dostępna szkoła
 15. Inkubator dostępności
 16. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 17. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 18. Aktywny absolwent
 19. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 20. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie” – (ETAP II)
 21. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą
 22. Uniwersytet Pedagogiczny uczelnią równych szans
 23. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV

ZREALIZOWANE

 1. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (III ETAP)
 2. USŁUGI ASYSTENTA SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ
 3. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 3)
 4. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (II ETAP)
 5. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (I ETAP)
 6. KROK KU DOROSŁOŚCI – AKTYWIZACJA MŁODYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 7. BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI
 8. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 2)
 9. ŚWIADCZENIE INDYWIDUALNEGO TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI ZAWODOWO – AKTYWNI SPOŁECZNIE” (ETAP I)
 10. POMOCNE OKO
 11. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 12. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 13. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 14. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 15. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 16. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A 3 (KONTYNUACJA
 17. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 18. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 19. POMOC DLA RODZICÓW
 20. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 21. OD STAŻU DO ANGAŻU
 22. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 23. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 24. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 25. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 26. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 27. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 28. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 29. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 30. DOSTĘPNA INFORMACJA
 31. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 32. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 33. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 34. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 35. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 36. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 37. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 38. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 39. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 40. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 41. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Wróć do początku strony