Tekst w trakcie realizacji

 1. Dostępna szkoła
 2. Inkubator dostępności
 3. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 4. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 5. Aktywny absolwent
 6. Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
 7. Bliżej dostępności
 8. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (I etap)
 9. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (II etap)
 10. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 11. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 12. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 13. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 14. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 15. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 16. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie”
 17. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)

Tekst: zrealizowane