W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa
 2. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 3. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (III etap)
 4. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 5. Praca dla Absolwenta
 6. Samorząd bez barier
 7. PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna
 8. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 9. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 10. Dostępna szkoła
 11. Inkubator dostępności
 12. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 13. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 14. Aktywny absolwent
 15. Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
 16. Bliżej dostępności
 17. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 18. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 19. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 20. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie”
 21. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)

ZREALIZOWANE

 1. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (I ETAP)
 2. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (II ETAP)
 3. POMOCNE OKO
 4. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 5. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 6. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 7. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 8. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 9. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 10. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 11. POMOC DLA RODZICÓW
 12. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 13. OD STAŻU DO ANGAŻU
 14. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 15. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 16. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 17. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 18. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 19. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 20. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 21. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 22. TOURIST ENVIRONMENT ACCESSIBILITY FOR DISABILITY – TEAD, DOSTĘPNOŚĆ BRANŻY TURYSTYCZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 23. DOSTĘPNA INFORMACJA
 24. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 25. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 26. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 27. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 28. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 29. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 30. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 31. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 32. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 33. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 34. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami