W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich
 2. Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa
 3. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 4. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (III etap)
 5. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 6. Praca dla Absolwenta
 7. Samorząd bez barier
 8. PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna
 9. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 10. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 11. Dostępna szkoła
 12. Inkubator dostępności
 13. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 14. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 15. Aktywny absolwent
 16. Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
 17. Bliżej dostępności
 18. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 19. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 20. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 21. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie”
 22. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)

ZREALIZOWANE

 1. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (I ETAP)
 2. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (II ETAP)
 3. POMOCNE OKO
 4. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 5. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 6. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 7. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 8. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 9. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 10. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 11. POMOC DLA RODZICÓW
 12. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 13. OD STAŻU DO ANGAŻU
 14. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 15. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 16. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 17. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 18. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 19. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 20. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 21. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 22. DOSTĘPNA INFORMACJA
 23. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 24. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 25. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 26. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 27. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 28. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 29. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 30. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 31. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 32. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 33. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami