Projekty krajowe - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV
 2. Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie
 3. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (III etap)
 4. Tyflotechniczna Platforma Medialna
 5. Dostępny samorząd 2.0
 6. Centrum im. Ludwika Braille’a

ZREALIZOWANE

 1. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (III etap)
 2. Usługi asystenta szansą na samodzielność
 3. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 3)
 4. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (II etap)
 5. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (I etap)
 6. Krok ku dorosłości – aktywizacja młodych osób z niepełnosprawnościami
 7. Bliżej dostępności
 8. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)
 9. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – aktywni społecznie” (etapI)
 10. Pomocne oko
 11. Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
 12. Indywidualne wsparcie absolwentów SOSW w wejściu na rynek pracy
 13. Bariery zmieniamy na szanse
 14. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie Dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 15. Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
 16. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 17. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy
 18. Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami
 19. Pomoc dla rodziców
 20. Asystent wspomagający kontakty osób niepełnosprawnych z urzędami i innymi podmiotami publicznymi
 21. Od stażu do angażu
 22. Pełnosprawny wyborca
 23. Szkolenia świadomościowe i niepełnosprawności dla kadry uczelni wyższych
 24. Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
 25. Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy
 26. Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy
 27. Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy
 28. Pełnosprawna firma
 29. Przełamywanie barier – audiodeskrypcja
 30. Dostępna informacja
 31. Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 32. Warsztaty „Kształtowanie świadomości dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat niepełnosprawności”
 33. Warsztaty świadomościowe
 34. Monitoring stosowania przez uczelnie zapisów dotyczących uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w regulaminach studiów i zbadanie dostępności serwisów administracji publicznej zgodnie ze standardem WCAG
 35. Monitoring i rzecznictwo dotyczące wdrożenia przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji wyższej, prawa wyborczego i dostępności informacji
 36. Centrum im. Ludwika Braille’a
 37. Tyflotechniczna platforma medialna
 38. Indywidulana praca z coachem
 39. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych
 40. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 41. Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 42. Tyflotechniczna platforma medialna (01.04.2021 – 31.03.2022)
 43. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 44. Świadczenie indywidulanego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie” – (etap II)
 45. Mocna NGO
 46. Wiedzą drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa
 47. Samorząd bez barier
 48. Inkubator Dostępności
 49. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprwnościami
 50. Aktywny Absolwent
 51. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (II etap)
 52. Tyflotechniczna Platforma Medialna (01.04.2022 – 31.03.2023)
 53. Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich
 54. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 55. Praca dla Absolwenta
 56. Collegium Witelona – Uczelnia dostępna
 57. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 58. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 59. Dostępna szkoła
 60. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 61. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą
 62. Uniwersytet Pedagogiczny uczelnią równych szans
 63. Centrum Ludwika Braille’a
 64. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego
 65. Od stażu do angażu – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego

Wróć do początku strony