W TRAKCIE REALIZACJI

 1. PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna
 2. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 4. Dostępna szkoła
 5. Inkubator dostępności
 6. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 7. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 8. Aktywny absolwent
 9. Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
 10. Bliżej dostępności
 11. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (I etap)
 12. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (II etap)
 13. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 14. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 15. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 16. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 17. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie”
 18. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)

ZREALIZOWANE

 1. POMOCNE OKO
 2. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 3. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 4. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 5. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 6. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 7. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 8. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 9. POMOC DLA RODZICÓW
 10. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 11. OD STAŻU DO ANGAŻU
 12. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 13. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 14. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 15. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 16. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 17. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 18. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 19. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 20. TOURIST ENVIRONMENT ACCESSIBILITY FOR DISABILITY – TEAD, DOSTĘPNOŚĆ BRANŻY TURYSTYCZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 21. DOSTĘPNA INFORMACJA
 22. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 23. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 24. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 25. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 26. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 27. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 28. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 29. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 30. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 31. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 32. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami