Tekst w trakcie realizacji

 1. Aktywny absolwent
 2. Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami
 3. Bliżej dostępności
 4. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (I etap)
 5. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (II etap)
 6. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 7. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 8. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 9. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 10. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 11. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 12. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie”
 13. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)

Tekst: zrealizowane