W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (I etap)
 2. Centrum Ludwika Braille’a
 3. Mocna NGO
 4. Tyflotechniczna Platforma Medialna (etap 4)
 5. Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich
 6. Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa
 7. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 8. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 9. Praca dla Absolwenta
 10. Samorząd bez barier
 11. PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna
 12. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 14. Dostępna szkoła
 15. Inkubator dostępności
 16. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 17. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 18. Aktywny absolwent
 19. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 20. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie” – (ETAP II)
 21. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą

ZREALIZOWANE

 1. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (III ETAP)
 2. USŁUGI ASYSTENTA SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ
 3. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 3)
 4. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (II ETAP)
 5. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (I ETAP)
 6. KROK KU DOROSŁOŚCI – AKTYWIZACJA MŁODYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 7. BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI
 8. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 2)
 9. ŚWIADCZENIE INDYWIDUALNEGO TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU “AKTYWNI ZAWODOWO – AKTYWNI SPOŁECZNIE” (ETAP I)
 10. POMOCNE OKO
 11. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 12. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 13. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 14. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 15. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 16. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A 3 (KONTYNUACJA
 17. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 18. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 19. POMOC DLA RODZICÓW
 20. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 21. OD STAŻU DO ANGAŻU
 22. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 23. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 24. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 25. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 26. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 27. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 28. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 29. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 30. DOSTĘPNA INFORMACJA
 31. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 32. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 33. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 34. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 35. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 36. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 37. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 38. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 39. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 40. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 41. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami