Projekty krajowe - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Centrum Ludwika Braille’a
 2. Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich
 3. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 4. Praca dla Absolwenta
 5. Collegium Witelona – Uczelnia dostępna
 6. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 8. Dostępna szkoła
 9. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 10. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą
 11. Uniwersytet Pedagogiczny uczelnią równych szans
 12. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV
 13. Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie
 14. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (III etap)
 15. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego
 16. Od stażu do angażu – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego
 17. Tyflotechniczna Platforma Medialna

ZREALIZOWANE

 1. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (III ETAP)
 2. USŁUGI ASYSTENTA SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ
 3. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 3)
 4. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (II ETAP)
 5. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (I ETAP)
 6. KROK KU DOROSŁOŚCI – AKTYWIZACJA MŁODYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 7. BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI
 8. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 2)
 9. ŚWIADCZENIE INDYWIDUALNEGO TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI ZAWODOWO – AKTYWNI SPOŁECZNIE” (ETAP I)
 10. POMOCNE OKO
 11. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 12. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 13. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 14. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 15. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 16. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A 3 (KONTYNUACJA
 17. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 18. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 19. POMOC DLA RODZICÓW
 20. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 21. OD STAŻU DO ANGAŻU
 22. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 23. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 24. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 25. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 26. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 27. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 28. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 29. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 30. DOSTĘPNA INFORMACJA
 31. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 32. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 33. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 34. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 35. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 36. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 37. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 38. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 39. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 40. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 41. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 42. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (01.04.2021 – 31.03.2022)
 43. ŚWIADCZENIE USŁUGI ASYSTENTA W RODZINIE Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 44. ŚWIADCZENIE INDYWIDUALNEGO TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie” – (ETAP II)
 45. MOCNA NGO
 46. WIEDZA DROGĄ DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W TWORZENIU PRAWA
 47. SAMORZĄD BEZ BARIER
 48. INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI
 49. PRZEZ STAŻ DO ZATRUDNIENIA – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 50. AKTYWNY ABSOLWENT
 51. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2021-2024 (II etap)
 52. Tyflotechniczna Platforma Medialna (01.04.2022 – 31.03.2023)

Wróć do początku strony