W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Mocna NGO
 2. Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich
 3. Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa
 4. Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 5. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (III etap)
 6. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 7. Praca dla Absolwenta
 8. Samorząd bez barier
 9. PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna
 10. PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 11. Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
 12. Dostępna szkoła
 13. Inkubator dostępności
 14. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 15. Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry
 16. Aktywny absolwent
 17. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 18. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 19. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie” – (ETAP II)

ZREALIZOWANE

 1. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 3)
 2. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (I ETAP)
 3. KROK KU DOROSŁOŚCI – AKTYWIZACJA MŁODYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 4. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2018-2021 (II ETAP)
 5. BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI
 6. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (ETAP 2)
 7. ŚWIADCZENIE INDYWIDUALNEGO TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU “AKTYWNI ZAWODOWO – AKTYWNI SPOŁECZNIE” (ETAP I)
 8. POMOCNE OKO
 9. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA
 10. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
 11. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE
 12. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 13. ASYSTENT RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 14. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A 3 (KONTYNUACJA
 15. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 16. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 17. POMOC DLA RODZICÓW
 18. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI
 19. OD STAŻU DO ANGAŻU
 20. PEŁNOSPRAWNY WYBORCA
 21. SZKOLENIA ŚWIADOMOŚCIOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA KADRY UCZELNI WYŻSZYCH
 22. MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 23. RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY
 24. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
 25. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPARCIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDOWANIEM POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
 26. PEŁNOSPRAWNA FIRMA
 27. PRZEŁAMYWANIE BARIER – AUDIODESKRYPCJA
 28. DOSTĘPNA INFORMACJA
 29. FORUM DOSTĘPNEJ CYBERPRZESTRZENI
 30. WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
 31. WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE
 32. MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG
 33. MONITORING I RZECZNICTWO DOTYCZĄCE WDROŻENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WYŻSZEJ, PRAWA WYBORCZEGO I DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI
 34. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A
 35. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA
 36. INDYWIDUALNA PRACA Z COACHEM
 37. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 38. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 39. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami