Tekst w trakcie realizacji

 1. Bliżej dostępności
 2. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (I etap)
 3. Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021 (II etap)
 4. E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
 5. Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)
 6. OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 7. Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III
 8. Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność
 9. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością
 10. Świadczenie indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywni zawodowo – Aktywni Społecznie”
 11. Tyflotechniczna platforma medialna (etap 2)

Tekst: zrealizowane