Tyflotechniczna Platforma Medialna - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Wartość projektu:

495 000, 00 PLN

Wartość dofinansowania:

391 000, 00 PLN

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie, zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne działania Projektu:

 1. Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu oraz w formacie elektronicznym).
 2. Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl.
 3. Publikowanie materiałów audio w postaci podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net.
 4. Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”.
 5. Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.
 6. Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:
 7. Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz:
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
 • szkoły masowe i integracyjne, w których uczą się uczniowie niewidomi i słabowidzący,
 • uczelnie wyższe, na których kształcą się studenci niewidomi i słabowidzący,
 • jednostki terenowe Polskiego Związku Niewidomych,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • jednostki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w/w instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Plakat informacyjny projektu z informacjami o wartości projektu i dofinansowaniem
Tabliczka informacyjna projektu Logotypy PFRON o FIRR oraz informacja o nazwie projektu
Wróć do początku strony