CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ETAP I

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa / województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Okres realizacji:

01.04.2012 – 31.03.2013.
01.04.2015 – 31.03.2016.

Osoba kontaktowa:

Justyna Kucińska, justyna.kucinska@firr.org.pl, 663 883 342
Przemysław Kowalski, przemyslaw.kowalski@firr.org.pl, 663 660 052
Agnieszka Lepa, agnieszka.lepa@firr.org.pl, 663 883 338

Cele oraz krótka charakterystyka projektu:

Celem projektu było dostarczenie umiejętności i podniesienie wiedzy grupy osób niewidomych i słabowidzących zwiększających ich samodzielność życiową oraz wspierających ich aktywność społeczną i zawodową. W ramach projektu przeprowadzonych zostało kilka rodzajów zajęć i szkoleń, dobranych według IPD przygotowanego dla każdego beneficjenta:

 • kursy językowe,
 • szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich,
 • zajęcia dostarczające umiejętności z zakresu samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku,
 • konsultacje i pomoc indywidualna w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii.

Szkolenia i kursy grupowe organizowane były w formie:

 • stacjonarnej – dla osób, które mogły dojeżdżać na kilkugodzinne zajęcia bez konieczności noclegu,
 • weekendowe lub całotygodniowe – dla osób, których dojazd i powrót w danym dniu do swojego miejsca zamieszkania uniemożliwiałby lub bardzo utrudniał udział w kursie.

Wsparcie realizowane w formie indywidualnej było dostosowywane do potrzeb i możliwości beneficjentów.

Główne działania Projektu:

 • promocja i informacja o projekcie wśród osób z dysfunkcją wzroku,
 • rekrutacja uczestników,
 • opracowanie IPD dla każdego beneficjenta zakwalifikowanego do objęcia wsparciem,
 • realizacja indywidualnych planów działania poprzez prowadzenie form wsparcia przewidzianych projektem,
 • selekcja beneficjentów, którzy zgodnie z opracowanym IPD mają znaczące potrzeby w zakresie poprawy umiejętności samodzielnego funkcjonowania,
 • realizacja działań rehabilitacyjnych dla poszczególnych beneficjentów,
 • ocena skuteczności zastosowanego wsparcia.

Grupa docelowa projektu:

Grupą docelową projektu były osoby niewidome i słabowidzące bez względu na ich status na rynku pracy, w wieku aktywności zawodowej, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu dysfunkcji wzroku.

ETAP II

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa / województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Okres realizacji:

01.04.2013 – 31.03.2014
01.04.2016 – 31.03.2017

Osoba kontaktowa:

Justyna Kucińska, justyna.kucinska@firr.org.pl, 663 883 342
Przemysław Kowalski, przemyslaw.kowalski@firr.org.pl, 663 660 052
Agnieszka Lepa, agnieszka.lepa@firr.org.pl, 663 883 338

Cele oraz krótka charakterystyka projektu:

Celem projektu było dostarczenie umiejętności i podniesienie wiedzy grupy osób niewidomych i słabowidzących zwiększających ich samodzielność życiową oraz wspierających ich aktywność społeczną i zawodową. W ramach projektu przeprowadzonych zostało kilka rodzajów zajęć i szkoleń, dobranych według IPD przygotowanego dla każdego beneficjenta:

 • kursy językowe,
 • szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich,
 • zajęcia dostarczające umiejętności z zakresu samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku,
 • konsultacje i pomoc indywidualna w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii.

Szkolenia i kursy grupowe organizowane były w formie:

 • stacjonarnej – dla osób, które mogły dojeżdżać na kilkugodzinne zajęcia bez konieczności noclegu,
 • weekendowe lub całotygodniowe – dla osób, których dojazd i powrót w danym dniu do swojego miejsca zamieszkania uniemożliwiałby lub bardzo utrudniał udział w kursie.
 • wsparcie realizowane w formie indywidualnej jest dostosowywane do potrzeb i możliwości beneficjentów.

Główne działania Projektu:

 • promocja i informacja o projekcie wśród osób z dysfunkcją wzroku,
 • rekrutacja uczestników,
 • opracowanie IPD dla każdego beneficjenta zakwalifikowanego do objęcia wsparciem,
 • realizacja indywidualnych planów działania poprzez prowadzenie form wsparcia przewidzianych projektem,
 • selekcja beneficjentów, którzy zgodnie z opracowanym IPD mają znaczące potrzeby w zakresie poprawy umiejętności samodzielnego funkcjonowania,
 • realizacja działań rehabilitacyjnych dla poszczególnych beneficjentów,
 • ocena skuteczności zastosowanego wsparcia.

Grupa docelowa projektu:

Grupą docelową projektu były osoby niewidome i słabowidzące bez względu na ich status na rynku pracy, w wieku aktywności zawodowej, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu dysfunkcji wzroku.

ETAP 3

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa / województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Okres realizacji:

01.04.2014 – 31.03.2015.

Osoba kontaktowa:

Justyna Kucińska, justyna.kucinska@firr.org.pl, 663 883 342
Przemysław Kowalski, przemyslaw.kowalski@firr.org.pl, 663 660 052
Agnieszka Lepa, agnieszka.lepa@firr.org.pl, 663 883 338

Cele projektu:

Dostarczenie umiejętności i podniesienie wiedzy grupy osób niewidomych i słabowidzących zwiększających ich samodzielność życiową oraz wspierających ich aktywność społeczną i zawodową.

Główne cele projektu:

 • promocja i informacja o projekcie wśród osób z dysfunkcją wzroku;
 • rekrutacja uczestników;
 • opracowanie IPD dla każdego beneficjenta zakwalifikowanego do objęcia wsparciem;
 • realizacja indywidualnych planów działania poprzez prowadzenie form wsparcia przewidzianych projektem;
 • selekcja beneficjentów;
 • realizacja działań rehabilitacyjnych dla poszczególnych beneficjentów,
 • ocena skuteczności zastosowanego wsparcia.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu były osoby niewidome i słabowidzące (100 osób) bez względu na ich status na rynku pracy, w wieku aktywności zawodowej, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu dysfunkcji wzroku.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logotyp PFRON- tulipan, z czerownymi zarysowanymi płatkami i zieloną łodygą. Obok niego napisa: państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wszystko na białym tle.
Wróć do początku strony