STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ETAP 1

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2015 – 31.03.2016.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14,

Cele projektu:

Głównym celem projektu było zatrudnienie minimum 25% uczestników projektu na otwartym rynku pracy oraz utrzymanie zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przez 30% zatrudnionych uczestników. Jego osiągnięcie było możliwe dzięki pracy nad kompetencjami osobistymi (tzw. miękkimi, w tym psychologicznymi, komunikacyjnymi, motywacją, autopostrzeganiem itp.), kompetencjami związanymi z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, jak też kompetencjami prozawodowymi (tzw. twardymi, w tym technicznymi, informatycznymi, ekonomicznymi i innymi ukierunkowanymi na wykonywanie konkretnych zawodów, służącymi zwiększeniu atrakcyjności danego uczestnika dla potencjalnego pracodawcy, w tym potwierdzonymi certyfikatami ukończonymi kursami i szkoleniami z otwartego rynku). Podstawą określenia kierunku rozwoju danej kompetencji, wiedzy lub rozszerzenia wiedzy były Indywidualne Plany Działania.

Główne cele projektu:

W ramach projektu realizowane były m.in. następujące elementy, skierowane bezpośrednio do Beneficjentów Ostatecznych:

 1. indywidualna praca z coachem (IPD), opracowanie zestawu zajęć indywidualnych i grupowych), w których powinien wziąć udział dany uczestnik,
 2. praca nad kompetencjami osobistymi, tzw. miękkimi,
 3. kompetencje związane z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia,
 4. kompetencje prozawodowe, tzw. twarde (techniczne, informatyczne, ekonomiczne itp., ukierunkowane na wykonywanie konkretnych zawodów, służące zwiększeniu atrakcyjności danego uczestnika dla potencjalnego pracodawcy, w tym potwierdzone certyfikatami ukończone kursy i szkolenia zawodowe z otwartego rynku,
 5. trzymiesięczne staże zawodowe (ok. 90% uczestników),
 6. wsparcie asystentów [asystenci wspomagający uczestników w uczestnictwie w zajęciach, stażach itp., asystenci specjalistyczni, wspomagający uczestników w uczestnictwie w zajęciach, stażach itp. (w tym tłumacze języka migowego)].

Projekt realizowany był w oparciu o Indywidualne Plany Działania, tak więc każdy z uczestników był objęty więcej niż jednym rodzajem wsparcia (zgodnie z wytycznymi Indywidualnych Planów Działania).

Grupa docelowa:

90 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie całej Polski, niezatrudnionych, kończących edukację lub będących absolwentami itp., chcących wejść na rynek pracy i zwiększyć swoje szanse na znalezienie i utrzymanie pracy.

ETAP 2

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2016 – 31.03.2017.

Osoba kontaktowa:

Marcin Piwowoński, marcin.piwowonski@firr.org.pl, (12) 629 85 14,

Cele projektu:

Głównym celem projektu było zatrudnienie minimum 25% uczestników projektu na otwartym rynku pracy oraz utrzymanie zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przez 30% zatrudnionych uczestników. Jego osiągnięcie było możliwe dzięki pracy nad kompetencjami osobistymi (tzw. miękkimi, w tym psychologicznymi, komunikacyjnymi, motywacją, autopostrzeganiem itp.), kompetencjami związanymi z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, jak też kompetencjami prozawodowymi (tzw. twardymi, w tym technicznymi, informatycznymi, ekonomicznymi i innymi ukierunkowanymi na wykonywanie konkretnych zawodów, służącymi zwiększeniu atrakcyjności danego uczestnika dla potencjalnego pracodawcy, w tym potwierdzonymi certyfikatami ukończonymi kursami i szkoleniami z otwartego rynku). Podstawą określenia kierunku rozwoju danej kompetencji, wiedzy lub rozszerzenia wiedzy były Indywidualne Plany Działania (IPD).

Główne cele projektu:

W ramach projektu realizowane były m.in. następujące elementy, skierowane bezpośrednio do Beneficjentów Ostatecznych:

 1. indywidualna praca z coachem (IPD), opracowanie zestawu zajęć indywidualnych i grupowych), w których powinien wziąć udział dany uczestnik,
 2. praca nad kompetencjami osobistymi, tzw. miękkimi,
 3. kompetencje związane z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia,
 4. kompetencje prozawodowe, tzw. twarde (techniczne, informatyczne, ekonomiczne itp., ukierunkowane na wykonywanie konkretnych zawodów, służące zwiększeniu atrakcyjności danego uczestnika dla potencjalnego pracodawcy, w tym potwierdzone certyfikatami ukończone kursy i szkolenia zawodowe z otwartego rynku,
 5. trzymiesięczne staże zawodowe (ok. 90% uczestników),
 6. wsparcie asystentów [asystenci wspomagający uczestników w uczestnictwie w zajęciach, stażach itp., asystenci specjalistyczni, wspomagający uczestników w uczestnictwie w zajęciach, stażach itp. (w tym tłumacze języka migowego)]. Projekt realizowany jest w oparciu o Indywidualne Plany Działania, tak więc każdy z uczestników jest objęty więcej niż jednym rodzajem wsparcia (zgodnie
  z wytycznymi Indywidualnych Planów Działania).

Grupa docelowa:

98 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie całej Polski, niezatrudnionych, kończących edukację lub będących absolwentami itp., chcących wejść na rynek pracy i zwiększyć swoje szanse na znalezienie i utrzymanie pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wróć do początku strony