OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotypy funduszy europejskich, programu regionalnego, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp Mazowsza oraz logotyp unii europejskiego funduszu społecznego

Czas trwania:

01.01.2018 – 31.12.2019

Z czego można było skorzystać w ramach szkolenia?

 • z 3-miesięcznego płatnego stażu,
 • z indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa, trenera pracy, prawnika
 • z warsztatów umiejętności miękkich,
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia, spotkania, kursy i staż
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych (komercyjnych),

Kto mógł wziąć udział w projekcie?

 • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej: kobiety 18 – 60 lat, mężczyźni 18 – 65 lat,
 • Zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego,
 • Niepracujące
 • Mające motywację do nauki i pracy,

Kontakt:

power@firr.org.pl oraz: Daria Jaszczak: daria.jaszczak@firr.org.pl tel. 663 000 035; Katarzyna Podsiadły: katarzyna.podsiadly@firr.org.pl tel. 663 883 336. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Biurem projektu: FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wróć do początku strony