W TRAKCIE REALIZACJI

 1. ATU – ACCESS TO UNIVERSITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DOSTĘP DO UNIWERSYTETÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI)
 2. APPLICATIONS AND WEB CONTENT ACCESSIBILITY TRAINING – AWCAT. SZKOLENIE Z DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI I STRON INTERNETOWYCH” (AWCAT)
 3. OHAS – OPENING HERITAGE AND ARCHEOLOGICAL SITES FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
 4. RODZICU, NIE JESTEŚ SAM!
 5. ECHOLOKACJA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU (ECHOLOCATION FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT) – ECHOPROVIP

ZREALIZOWANE

 1. VISION IN ENTERPRISE
 2. COLOURS OF EUROPE
 3. ACCOMMODATION AND CATERING ACCESSIBILITY FOR DISABILITY 2 (ACAD2)
 4. EUROPEJSCY MISTRZOWIE CYFROWEGO WŁĄCZENIA (DIGITAL INCLUSION CHAMPIONS IN EUROPE, DICE)
 5. BLINDPAD – PERSONAL ASSISTIVE DEVICE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
 6. DICE – DIGITAL INCLUSION CHAMPIONS IN EUROPE
 7. SOV – SOUND OF VISION
 8. NETWORKING FOR IMPROVEMENT, INDEPENDENCY AND ENTREPRENEURSHIP TO DISADVANTAGED WOMEN
 9. ROZBUDOWA RUCHU SELF-ADWOKATÓW W POLSCE. DOŚWIADCZENIA POLSKICH I AMERYKAŃSKICH ORGANIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 10. ENTREPRENEURIAL YOUTH CAMP
 11. ROZWÓJ I WDRAŻANIE PRAKTYCZNYCH STRATEGII NA RZECZ POPRAWY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW EUROPY (DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION PRACTICES OF STRATEGIES FOR HEALTH-ENHANCING PHYSICAL ACTIVITIES IN LOCAL COMMUNITIES ACROSS EUROPE)