Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2024-2027 (Etap I) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2024 – 2027”.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

Zajęcia w ramach projektu

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z zajęć grupowych z zakresu:

  • informatyki na poziomie rozszerzonym,
  • informatyki na poziomie rozszerzonym,
  • informatyki na poziomie zaawansowanym,
  • wizaż i kreowanie wizerunku,
  • samoobrona z elementami sztuk walki.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

  • informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
  • orientacji przestrzennej w Krakowie,

Harmonogram zajęć w projekcie

Udział w projekcie

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach szkoleń).

Dodatkowe informacje

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Krakowie oraz telefonicznie, kontaktując się z:

  • Panem Damianem Kiss (Damian.Kiss@firr.org.pl kom. 663 883 337),
  • Panią Jagodą Szybiak (Jagoda.Szybiak@firr.org.pl kom. 607 498 230),
  • z biurem FIRR – tel. 12 444 73 49.
Wróć do początku strony