POMOC DLA RODZICÓW - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji

Grudzień 2013 – Czerwiec 2015

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl 663 883 332

Cel główny:

Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez organizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, identyfikacje i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Cele szczegółowe:

  1. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze promocyjnym, kierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  2. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze informacyjnym oraz informacyjno-doradczym, kierowane do rodziców.
  3. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym kierowane do otoczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych (decydenci, pracodawcy, pracodawcy, organizacje pozarządowe, jednostki oferujące wsparcie dzieci niepełnosprawnych.

Opis projektu:

Projekt stanowił odpowiedź na problem rodziców dzieci niepełnosprawnych w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie społecznej jest bardzo niski, a utrzymanie tego stanu oznacza wysokie koszty finansowe (klienci świadczeń) i społeczne (dziedziczenie bierności, niska aktywność, roszczeniowość). W trakcie projektu została przeprowadzona kampania informacyjna wsparta materiałami drukowanymi. Zostały zorganizowane trzy ogólnopolskie konferencje z panelami eksperckimi, oraz 15 regionalnych spotkań z rodzicami. W ramach kampanii działał punkt informacyjny, udzielający wsparcia w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka.

Wróć do początku strony