O nas - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2003 r., z siedzibą w Krakowie i filią w Warszawie. Misją Fundacji jest zapewnienie równych szans osobom z niepełnosprawnością w Polsce, aby ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy.

  • FIRR organizuje wsparcie – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących – w postaci kursów, szkoleń, porad prawnych i spotkań indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym. W ramach realizowanych projektów osoby z niepełnosprawnością uczestniczą w płatnych stażach lub otrzymują dotację na założenie własnej firmy.
  • Fundacja dba o poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce poprzez zmianę prawa. Jej przedstawiciele czynnie uczestniczą w pracach sejmowych nad projektami ustaw. FIRR współpracuje także z samorządami. W organizowanym co roku konkursie „Samorząd Równych Szans” – na najlepsze przedsięwzięcia przyjazne osobom niepełnosprawnym – uczestniczą samorządy wszystkich szczebli.
  • FIRR prowadzi infolinię dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, dzięki której mają możliwość otrzymania profesjonalnej porady na tematy związane z rehabilitacją, opieką i edukacją dzieci z niepełnosprawnościami. FIRR poprzez aplikację „Naprawiacz” dba również o dostępność urzędów oraz okolic dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja uruchomiła również Monitoring Obywatelski Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami, dzięki któremu każdy może zgłosić naruszenie praw podstawowych osób z niepełnosprawnościami. FIRR wydaje czasopismo ,,Tyfloświat”, nagrywa podcasty na tyflotechniczej platformie medialnej „Tyflopodcast” i prowadzi portal o tematyce dostępnych technologii ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym wzrokowo.
  • Osoby niewidome i słabowidzące korzystają w Fundacji z kursów służących podwyższeniu ich kwalifikacji i kompetencji. Uczą się m.in.: obsługi komputera, języków obcych, kreowania własnego wizerunku, samoobrony oraz podstaw księgowości i prowadzenia własnej firmy.
  • FIRR zajmuje się również promowaniem idei dostępności stron internetowych i dokumentów elektronicznych dla osób z niepełnosprawnościami, działając w założonym przez siebie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Fundacja jest partnerem w wielu projektach międzynarodowych. Z roku na rok rozszerza swoją działalność, poszukując innowacyjnych rozwiązań. FIRR to profesjonalna organizacja pozarządowa, której cele są jasno wytyczone i podporządkowane misji.
Wróć do początku strony