O nas - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2003 r., z siedzibą w Krakowie i oddziałami w Warszawie, w Łodzi oraz we Wrocławiu.

Misją Fundacji jest zapewnienie równych szans osobom z niepełnosprawnościami w Polsce, aby ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy.

  1. FIRR organizuje wsparcie – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących – w postaci kursów, szkoleń, porad prawnych i spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym. W ramach realizowanych projektów osoby z niepełnosprawnościami uczestniczą w płatnych stażach, które często kończą się zatrudnieniem pracownika, będącego uczestnikiem projektu.
  1. Fundacja dba o poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce poprzez zmianę prawa. Jej przedstawiciele czynnie uczestniczą w pracach nad projektami ustaw, m.in. jako partner w projekcie „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.”
  1. FIRR wspiera również rodziców nowonarodzonych dzieci, poprzez prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i świeżo upieczonych rodziców. Usługa kierowana jest do rodziców, mieszkających w Krakowie.
  1. FIRR dba także o dostępność edukacji, w tym dostępność szkół podstawowych i uczelni wyższych, poprzez zrealizowanie projektu „Dostępna Szkoła” oraz realizację rozlicznych projektów we współpracy z uczelniami wyższymi.
  1. FIRR wydaje internetowe czasopismo ,,Tyfloświat”, nagrywa podcasty na tyflotechniczej platformie medialnej „Tyflopodcast” i prowadzi portal o tematyce dostępnych technologii ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnością wzrokową.
  1. Osoby niewidome oraz słabowidzące korzystają w Fundacji z kursów służących podwyższeniu ich kwalifikacji i kompetencji. Uczą się m.in.: obsługi komputera, języków obcych, kreowania własnego wizerunku, samoobrony.
  1. FIRR zajmuje się również promowaniem idei dostępności stron internetowych i dokumentów elektronicznych dla osób z niepełnosprawnościami, organizując liczne szkolenia w tej dziedzinie, a także przeprowadzając audyty stron internetowych. Fundacja jest partnerem w wielu projektach międzynarodowych.
  1. Ponadto FIRR aktywnie działa na rzecz dostępności administracji zarówno samorządowej, jak i rządowej, poprzez realizację min. takich projektów jak „Dostępna Administracja Publiczna”, „Samorząd bez barier” czy „Dostępny samorząd 2.0”.Szkolimy pracowników urzędów i koordynatorów dostępności. Na podstawie raportów, którym towarzyszą rekomendacje z przeprowadzanych przez nas audytów dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, doradzamy oraz podpowiadamy najlepsze rozwiązania.

Z roku na rok FIRR rozszerza swoją działalność, poszukując innowacyjnych rozwiązań. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego to profesjonalna organizacja pozarządowa, której cele są jasno wytyczone i podporządkowane misji.

zdjęcie grupowe pracowników Fundacji
Wróć do początku strony