ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

PROJEKT ZAKOŃCZYŁ SIĘ 30 LISTOPADA 2017r.

Fundacja uprzejmie informuje, iż podejmie działania zmierzające do realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Wszelkie informacje na ten temat będą zamieszczane na naszej stronie www – prosimy o jej śledzenie.

O PROJEKCIE

Realizowany jest w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, który realizuje Polskie Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z CZEGO MOŻNA SKORZYSTAĆ?

Wsparcie, z którego można skorzystać, skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami wzroku (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok) i obejmuje asystenturę podczas kontaktów z urzędami, szpitalami i innymi tego typu podmiotami publicznymi.

Obecnie projekt przewiduje realizację wsparcia asystenckiego na terenie Krakowa – oczywiście mogą z niego korzystać również osoby zamieszkałe poza Krakowem, które w naszym mieście mają do załatwienia sprawy urzędowe itp.

Zadzwoń proszę do nas i umów na kilka dni przed planowaną wizytą w urzędzie, abyśmy mieli możliwość zarezerwowania asystenta – mamy ich ograniczoną liczbę, a zainteresowanie tego typu wsparciem jest duże

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Fundacji:

  • Damian Kiss – tel. kom. 663 883 337
  • Joanna Czudecka – tel. kom. 663 000 038

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a 31-261 Kraków, tel. (12) 12 444 73 49 lub (12) 629 85 14.
Wsparcie jest całkowicie bezpłatne – nie ponosisz w związku z nim żadnych kosztów.

Aktualizacja – W odpowiedzi na pojawiające się pytania: Bardzo żałujemy, ale z przyczyn technicznych i organizacyjnych nie jesteśmy w stanie realizować wsparcia asystenckiego w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony