WARSZTATY „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Biuro w Krakowie / województwo małopolskie.

Okres realizacji:

01.08.2012 – 30.11.2012.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Głównym celem zadania publicznego było zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych rozpoczynających naukę w szkołach masowych zamiast w szkołach specjalnych. Celem cząstkowym, który miał bezpośrednio prowadzić do zwiększenia ilości uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych, było:

  • wykształcenie w uczniach postawy tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą innym, korygowania niewłaściwych form zachowania społecznego utrwalonych w wychowaniu rodzinnym lub dotychczasowych kontaktach rówieśniczych a co za tym idzie w późniejszym okresie doprowadzi to do eliminacji istniejących w społeczeństwie tendencji do separacji ludzi niepełnosprawnych.
  • zrozumienie i zobaczenie przez nauczycieli i rodziców, że tematy dotyczące niepełnosprawności można poruszać bez skrępowania. Dla nauczycieli i rodziców kwestia niepełnosprawności przestała być tematem tabu i będą częściej poruszać ten temat z dziećmi. Znając problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne personel szkół będzie potrafił stworzyć prawidłowe warunki nie tylko kształcenia dzieci niepełnosprawnych ale i atmosfery panującej w szkole.

Główne działania Projektu:

  • Wysłanie informacji droga mailową o warsztatach do 50 losowo wybranych szkół podstawowych z województwa małopolskiego
  • Prowadzenie 8 warsztatów w szkołach podstawowych w województwie małopolskim – warsztaty odbywały się w szkołach w październiku. Warsztaty były prowadzone przez personel dobrze przygotowany merytorycznie i doświadczony w pracy z dziećmi. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, promocyjne i dyplomy, a po zakończeniu warsztatów przeprowadzono wśród nauczycieli ankietę. Po warsztatach w większości szkół pytano nas o możliwość przeprowadzenia podobnych spotkań w innych klasach ponieważ wg nauczycieli propozycja warsztatów na temat niepełnosprawności jest unikatowa a informacje przekazywane podczas zajęć były bardzo przydatne, w czytelny i jasny sposób przekazywane uczniom a dzieci chętnie brały udział w zajęciach.

Grupa docelowa, w tym liczba (osiągnięta) odbiorców:

Warsztaty były skierowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Przeprowadzono 8 godzinnych warsztatów w 8 szkołach podstawowych na terenie całego województwa małopolskiego. W warsztatach wzięło udział 232 uczniów. Ilość uczniów biorących udział w warsztatach była podyktowana ilością dzieci w klasie. Nie zawsze w klasie było (zakładane przez nas w projekcie) 25 uczniów, dlatego też w niektórych przypadkach uczniów mogło być więcej albo mniej. Warsztaty odbywały się na terenie szkół podstawowych w terminach i godzinach ustalonych z dyrekcją szkół. Warsztaty prowadziło 2 trenerów. Dodatkowo, na koniec warsztatów uczestnicy otrzymali dyplomy oraz materiały dydaktyczne i promocyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Małopolska
[/accordion_content]
Wróć do początku strony