Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu:

I ETAP: 01.04.2022r. – 31.03.2023 r.
II ETAP: 01.04.2023 – 31.03.2024 r.
III ETAP: 01.04.2024 – 31.03.2025 r.

Osoby kontaktowe:

   Jagoda Szybiak (jagoda.szybiak@firr.org.pl kom. 607 498 230)

Czemu służy projekt?

 • zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
 • udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
 • zdobyciu doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Z czego możesz skorzystać:

 • z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,
 • z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (część uczestników),
 • z płatnego stażu (część uczestników).

Jakie są warunki uczestnictwa:

 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
 • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.
plakat projektu testowy

Więcej informacji:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Świętokrzyska 14

30-015 Kraków

tel. (12) 444 73 49

Zgłoszenia

Projekt realizowany jest przez krakowskie i warszawskie biuro Fundacji.

Aby wziąć udział w projekcie prosimy przesyłać swoje zgłoszenia razem z CV na adres:

Osoby z terenu województwa małopolskiego:

Jagoda Szybiak

 • jagoda.szybiak@firr.org.pl
 • tel.  607 498 230

Osoby z terenu województwa mazowieckiego:

 • Oddział w Warszawie

warszawa@firr.org.pl

staz.warszawa@firr.org.pl

Tel: 22 400 50 73

 • Daria Jaszczak tel. 512 372 957
 • Krzysztof Sałuda tel. 663 883 336

UWAGA W projekcie NIE MA MOŻLIWOŚCI odbycia stażu, uczestnictwa w warsztatach czy skorzystania ze wsparcia w formie zdalnej.

Wróć do początku strony