POMOCNE OKO - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania:

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy)

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Okres realizacji projektu:

od: 2017-07-01 do: 2018-12-31

Osoba do kontaktów roboczych:

Anna Rozborska, anna.rozborska@firr.org.pl, 663 883 334

Adres:

ul. Józefa Wybickiego 3a
31-261 Kraków

Główny cel projektu:

Wypracowanie modelu usługi społeczno-dostępnościowej „Pomocne oko” dla osób z dysfunkcją wzroku – świadczonej przez personel instytucji (głównie NGO), za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu oraz narzędzia informatycznego, opracowanego w ramach współpracy z partnerem zagranicznym.

Konsultanci Pomocnego Oka byli do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00. Aby móc skorzystać z usługi należało zarejestrować, a następnie zalogować się na stronie: https://www.pomocneoko.firr.org.pl/

Kurs e-learningowy umożliwiał przygotowanie chętnych osób do pracy w roli konsultanta:
http://e-learning.firr.org.pl/

Podręcznik Pomocne Oko

Grupy docelowe

 1. NGO, głównie PES – zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem NGO, świadczących wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku (OzNW) (również z niepełnosprawnościami sprzężonymi). NGO mające w obszarze wsparcia OzNW, zainteresowane wdrożeniem wsparcia w dostępie do informacji dla OzNW – przy korzystaniu z komputerów czy informacji graficznej itd. Projekt będzie działał w oparciu o partnerstwo nieformalne – sieć instytucji zainteresowanych wdrożeniem usługi (w tym sieci DNW i FDC, przedstawione poniżej), spośród których część, po przeszkoleniu w zakresie wdrażania wypracowanej w ramach współpracy z partnerem zagr. metody, wdroży usługę „Pomocne Oko”. Zagwarantuje to wdrożenie usługi na terenie całego kraju, co jest możliwe ze względu na jej uniwersalny, niezależny od lokalnych i prawnych uwarunkowań, charakter.
 2. Instytucje publiczne (JAP) – jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty im podległe, powierzające wykonanie usług NGO (Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Gmin, OPS i PCPR-y, których zadaniem ustawowym jest świadczenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które mogłyby powierzyć realizację tych zadań NGO.
 3. OzNW – jako grupa uczestnicząca w zadaniu dotyczącym wdrażania usługi, wymagające wsparcia w zakresie korzystania z komputerów, smartfonów, rozpoznawania obrazu itd.

Aplikację można pobrać pod poniższymi linkami:

Dla systemu IOS
https://itunes.apple.com/pl/app/pomocne-oko/id1422727374?mt=8
Dla systemu Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.akra.pomocneoko

Szkolenia stacjonarne w ramach projektu:

 • 03.09.2018 r. – Kraków
 • 04.09.2018 r. – Warszawa
 • 04.09.2018 r. – Kraków
 • 05.09.2018 r. – Kraków
 • 07.09.2018 r. – Poznań
 • 11.09.2018 r. – Kraków
 • 12.09.2018 r. – Kraków
 • 17.09. 2018 r. – Warszawa
 • 17.09.2018 r. – Warszawa
 • 18.09.2018 r. – Łódź
 • 24.09.2018 r. – Warszawa
 • 24.09.2018 r. – Warszawa
 • 24.09.2018 r. – Poznań
 • 25.09.2018 r. – Warszawa
 • 25.09.2018 r. – Warszawa
 • 26.09.2018 r. – Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony