Misja - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom z niepełnosprawnościami w Polsce. Wpływamy na kształt prawa, wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Budujemy świadomość o prawach osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, uczelniami i pracodawcami oraz z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Naszą misją jest również pozyskanie jak największej liczby instytucji, organizacji i osób, które będą wyczulone na przejawy dyskryminacji. Podstawą dla jej wyeliminowania jest zaangażowanie zróżnicowanych środowisk: lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych, w dużym stopniu kształtujących jakość życia społeczeństwa, a także stworzenie forum wymiany myśli oraz doświadczeń, związanych z dostępnością otoczenia.

Misję tę realizujemy min. poprzez organizację wydarzeń cyklicznych, takich jak Małopolski Konwent Regionalny czy konferencja Pełno(s)prawny Student.

Wróć do początku strony