Misja - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom z niepełnosprawnościami w Polsce. Wpływamy na kształt prawa, wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Budujemy świadomość o prawach osób  z niepełnosprawnościami. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami oraz z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Prowadząc od wielu lat działania rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami i promując ich aktywność, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego dąży do pozyskania jak największej liczby instytucji, organizacji i osób, które będą wyczulone na przejawy dyskryminacji. Podstawą dla jej wyeliminowania jest zaangażowanie środowisk lokalnych, w pierwszej kolejności zaś instytucji samorządowych, które w dużym stopniu kształtują jakość życia mieszkańców. W ten sposób narodził się projekt Samorząd Równych Szans, który wpisał się na stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń ogólnopolskich, promujących aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia.

zespół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na zdjęciu grupowym
Wróć do początku strony