E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy SpołecznychLogo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy SpołecznychLogo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy Społecznych

Budżet projektu:

Budżet: 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Okres realizacji:

01.12.2016-30.12.2019 (37 miesięcy)

Zasięg projektu:

126 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych w 9 obszarach e-usług, wyróżnionych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Były to: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe;

  • szkolenie i wsparcie ok. 180 trenerów lokalnych, działających na terenie gmin objętych projektem. Zakres szkoleń to metodologia edukacji dorosłych oraz 9 obszarów wymienionych powyżej; trenerzy będą uczestniczyć w 11-dniowym szkoleniu trenerskim, podczas którego nauczą się m.in. tworzyć własne programy szkoleń (przykładowo związane z e-usługą, którą planuje zaoferować mieszkańcom urząd gminy);

  • zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego do miejsc, w których będą się odbywać szkolenia; planujemy m.in. dostawy sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami np. trackbali, klawiatur z powiększonymi klawiszami;

  • szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line) – mieszkańcy, którzy nie potrafią korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystają z nich w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w średnio 14-godzinnych szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi). Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 18 000 osób, w tym ok. 1400 osób z niepełnosprawnościami.

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. Manage Consent

Wróć do początku strony