Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy SpołecznychLogo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy SpołecznychLogo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy Społecznych

Budżet projektu:

Budżet: 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Okres realizacji:

01.12.2016-30.12.2019 (37 miesięcy)

Zasięg projektu:

126 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych w 9 obszarach e-usług, wyróżnionych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Były to: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe;

  • szkolenie i wsparcie ok. 180 trenerów lokalnych, działających na terenie gmin objętych projektem. Zakres szkoleń to metodologia edukacji dorosłych oraz 9 obszarów wymienionych powyżej; trenerzy będą uczestniczyć w 11-dniowym szkoleniu trenerskim, podczas którego nauczą się m.in. tworzyć własne programy szkoleń (przykładowo związane z e-usługą, którą planuje zaoferować mieszkańcom urząd gminy);

  • zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego do miejsc, w których będą się odbywać szkolenia; planujemy m.in. dostawy sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami np. trackbali, klawiatur z powiększonymi klawiszami;

  • szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line) – mieszkańcy, którzy nie potrafią korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystają z nich w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w średnio 14-godzinnych szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi). Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 18 000 osób, w tym ok. 1400 osób z niepełnosprawnościami.

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. Manage Consent