Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskich Funduszy Społecznych

Budżet projektu:

Budżet: 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN)

Okres realizacji:

01.12.2016-30.12.2019 (37 miesięcy)

Zasięg projektu:

126 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych w 9 obszarach e-usług, wyróżnionych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Są to: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe;
  • szkolenie i wsparcie ok. 180 trenerów lokalnych, działających na terenie gmin objętych projektem. Zakres szkoleń to metodologia edukacji dorosłych oraz 9 obszarów wymienionych powyżej; trenerzy będą uczestniczyć w 11-dniowym szkoleniu trenerskim, podczas którego nauczą się m.in. tworzyć własne programy szkoleń (przykładowo związane z e-usługą, którą planuje zaoferować mieszkańcom urząd gminy);
  • zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego do miejsc, w których będą się odbywać szkolenia; planujemy m.in. dostawy sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami np. trackbali, klawiatur z powiększonymi klawiszami;
  • szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line) – mieszkańcy, którzy nie potrafią korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystają z nich w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w średnio 14-godzinnych szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi). Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 18 000 osób, w tym ok. 1400 osób z niepełnosprawnościami.
  • gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej – w każdej gminie uczestniczącej w projekcie zostanie utworzone partnerstwo instytucji i organizacji, które chcą działać na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji mieszkańców. Partnerstwa otrzymają wsparcie animatora i konsultacje on-line, w tym webinaria. Rolą partnerstw będzie przygotowanie 3-letniego ramowego planu szkoleń, wsparcie w rekrutacji mieszkańców na szkolenia oraz promowanie korzyści płynących z korzystania z komputera i internetu.
  • utworzenie platformy internetowej, na której będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu (podręczniki, programy szkoleń, kursy e-learningowe czy nagrania webinariów).

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY:

  • otrzymają szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
  • zyskają grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
  • będą mieć pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne;
  • otrzymają wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Marcin Piwowoński
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków
Tel.: (12) 629 85 14, (12) 444 73 49
Fax: (12) 629 85 15
www.e-mocni.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.