STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu:

01.04.2017r. – 31.03.2019r.

Osoba kontaktowa:

Joanna Skowron: joanna.skowron@firr.org.pl 663 000 038

Czemu służył projekt?

 • zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
 • udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
 • zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Z czego uczestnicy projektu mogli skorzystać?

 • z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,
 • z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (30% uczestników),
 • trzymiesięcznego, płatnego stażu (90% uczestników).

Jakie były warunki uczestnictwa?

 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
 • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

Więcej informacji:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a 31-261 Kraków
tel. (12) 629-85-14

lub

pl. Konstytucji 5/4 00-657 Warszawa
tel (22) 400-50-73
www.firr.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wróć do początku strony