Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logotyp Gminy miejskiej kraków, na białym tle niebieski kwadrat oraz napis Kraków

Źródło finansowania:

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków miasta Krakowa

Biuro projektu /obszar realizacji:

Gmina Miejska Kraków

Okres realizacji:

01.03.2019 – 31.08.2021

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, tel: +48663883332,

e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

Główne cele projektu:

W ramach usługi asystenckiej realizowane były m.in. następujące działania:

  1. sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica, wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp., towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami, towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe,
  2. pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych,
  3. towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej.

Grupa docelowa:

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

logotyp Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Krakowie, na białym tle niebieski kwadrat oraz napis miejski ośrodek pomocy społecznej w Krakowie
Wróć do początku strony