logotypy unii wuropejskiej programu regionalnego, flaga rzeczpospolitej Polskiej, logotyp mazoweickiego, oraz europejskiego funduszy społecznego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację projektu „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”.

Projekt trwa do 30.09.2020

Przyjmiemy 100 Uczestników.

1 Uczestnik na całą długość trwania projektu, może wykorzystać 100 godzin.

W czym może pomóc asystent?

  • wsparcie w dotarciu do różnych miejsc (uczelnia, miejsce pracy, urząd, przychodnia, kino, sklep itp.),
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w banku, u lekarza i pomoc w komunikowaniu się w tych miejscach, również pomoc tłumacza języka migowego
  • głośne czytanie osobom niezdolnym do samodzielnego czytania, pomoc w pisaniu na komputerze i odręczne,
  • wsparcie asystenckie w dostępie do zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.
  • Asystenci nie świadczą usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która mieszka na terenie Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Więcej informacji, zgłoszenia:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, tel. 663-660-051, 22 400 50 73
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa,
e-mail: asystent.warszawa@firr.org.pl, www.firr.org.pl