Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zrealizowała projekt „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”.

Projekt trwał do 31.03.2021

W projekcie uczestniczyło 100 Uczestników.

1 Uczestnik na całą długość trwania projektu, mógł wykorzystać 100 godzin.

W czym pomagał asystent?

  • wsparcie w dotarciu do różnych miejsc (uczelnia, miejsce pracy, urząd, przychodnia, kino, sklep itp.),
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w banku, u lekarza i pomoc w komunikowaniu się w tych miejscach, również pomoc tłumacza języka migowego
  • głośne czytanie osobom niezdolnym do samodzielnego czytania, pomoc w pisaniu na komputerze i odręczne,
  • wsparcie asystenckie w dostępie do zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.
  • Asystenci nie świadczyli usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Kto mógł zostać Uczestnikiem Projektu?

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która mieszka na terenie Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Więcej informacji:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, tel. 663-660-051, 22 400 50 73
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa,
e-mail: asystent.warszawa@firr.org.pl, www.firr.org.pl

Wróć do początku strony