Deklaracja dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej firr.org.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera kilka błędów parsowania, które nie mają wpływu na dostępność. Są one wynikiem działania wtyczki, która jest używana na naszej stronie. Poinformowaliśmy twórców wtyczki o problemie i liczymy na to, że kolejne aktualizacje wtyczki rozwiążą problem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Chimiak, adres poczty elektronicznej: arkadiusz.chimiak@firr.org.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 12 444 73 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków

Biuro zlokalizowane jest w dzielnicy Krowodrza, przy ulicy Świętokrzyska 14, w budynku Silver Office.

Z Dworca Głównego Zachód do Fundacji można dojechać linią nr 130 (3 przystanki w kierunku Azory). Dojazd na przystanek Friedleina 1 + około 240 metrów pieszo oraz linią nr 179 (2 przystanki w kierunku oś. Kurdwanów). Dojazd na przystanek Nowy Kleparz 4 + 540 m pieszo.

Fundacja mieści się na I piętrze Budynku Silver Office. Budynek jest usytuowany na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Wrocławskiej, obok budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże Fundacja dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów w garażu podziemnym, z którego można się dostać za pomocą dźwigu osobowego do biura FIRR.

Do budynku prowadzi wejście z poziomu terenu (wejście do Fundacji klatka C). Do budynku można wejść, dzwoniąc domofonem (umieszczonym po prawej stronie na wysokości 140 cm) i wybierając numer 6.

Obiekt jest wyposażony w dźwig osobowy. Dźwig osobowy nie posiada informacji głosowej.

Do biura można wejść, dzwoniąc domofonem (umieszczonym po lewej stronie na wysokości 135 cm) i wybierając numer 6.

Wszystkie pomieszczenia Fundacji są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Fundacja posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i biura można wejść z psem asystującym.

W jednym z pomieszczeń Fundacji zainstalowana jest pętla indukcyjna. Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można również porozumieć się w polskim języku migowym osobiście lub online. Kilku pracowników zna też podstawy języka migowego.

Przy wejściu do biura w Krakowie zamontowano Totupoint.

Biuro w Warszawie, Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa

Biuro pracowników jest zlokalizowane w centrum Warszawy, na drugim piętrze w kamienicy, znajdującej się na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i ul. Koszykowej. Do biura można dojechać autobusem oraz tramwajem.

Wejście do biura Fundacji na Pl. Konstytucji 5/4 znajduje się od podwórka wewnętrznego, do którego należy wejść od ul. Koszykowej.

Na ul. Koszykowej znajdują się 2 miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca zlokalizowane są przed przystankiem autobusowym linii nr 159.

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się także po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko kamienicy, przy sklepie Lewiatan.

Do klatki schodowej prowadzi wejście po 2 stopniach. Obok wejścia jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek wyposażony jest w windę. Szerokość wejścia do windy – 70 centymetrów. Szerokość wejścia do biura FIRR na drugim piętrze – 85 centymetrów.

W jednym z pomieszczeń biura zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Biuro posiada domofon spełniający standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Domofon do biura Fundacji Plac Konstytucji 5/4 znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych. Znajduje się na wysokości 120 cm od poziomu podłogi. Cyferblat jest w kolorze srebrnym, klawisze są wypukłe z białymi cyframi na czarnym tle. Klawisz z cyfrą 5 (środkowy klawisz na panelu) oraz klawisz z kluczykiem (klawisz w dolnym lewym rogu) posiadają wyróżnienie dotykowe.

Biuro w Warszawie, ul. Oleandrów 4, 00-629 Warszawa

Drugi lokal Fundacji w Warszawie znajduje się w logistycznie wygodnym miejscu: między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela. Do lokalu można dojechać każdym środkiem komunikacji miejskiej: metrem (przystanek Politechnika), autobusem komunikacji miejskiej, oraz tramwajem (przystanek Trasa Łazienkowska).

Do lokalu na ul. Oleandrów prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z ulicy Oleandrów. Jedno z nich jest obok głównego wejścia, przez bramę i podwórko.

Oba wejścia, jak i obie sale szkoleniowe znajdujące się w lokalu, są dostępne architektonicznie.

Przed wejściem do lokalu znajdują się 2 miejsca parkingowe z kopertą, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obydwu warszawskich biur Fundacji można wejść z psem asystującym.

W Fundacji również można porozumieć się w polskim języku migowym, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.

Przy wejściu do biura zamontowano Totupoint.

Biuro w Łodzi, ul. Doktora Seweryna Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

Oddział FIRR w Łodzi posiada lokal w pełni dostępny architektonicznie.

Biuro Fundacji znajduje się przy ul. Doktora Seweryna Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź – Śródmieście, w budynku biurowca Cotton House. Jest to lokalizacja w ścisłym centrum Łodzi. Około 220 metrów od Placu Dąbrowskiego i około 750 metrów od Dworca Łódź Fabryczna. Plac Dąbrowskiego jest dobrze skomunikowany ze wszystkimi stronami Łodzi liniami tramwajowymi i autobusowymi. W pobliżu znajdują się przystanki linii: Z13, 57, 86 A i B, 85 A i B, 51A. Na Placu Dąbrowskiego dodatkowo linie tramwajowe 9 i 12. Przystanek Jaracza/P.O.W. – linie autobusowe: 58 A i B, 96C i N4A.

Główne wejście do budynku znajduje się przy ulicy Sterlinga. Od chodnika głównego prowadzi około 20 metrowy wąski chodnik wprost do drzwi wejściowych. Drzwi są szerokie, rozsuwane automatycznie na całej szerokości 2,2 metra w linii chodnika, bez stopni i progów.

Przed wejściem do budynku znajdują się 3 stanowiska parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest strzeżony – płatny 2 zł za godzinę.

W holu głównym są 2 windy (szerokość drzwi 1,1 metra). Biuro Fundacji FIRR znajduje się na pierwszym piętrze. Szerokość drzwi wejściowych do biura FIRR wynosi 0,8 metra, a szerokość korytarzy to 1,85 metra. Tutaj też znajduje się dostępna toaleta.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W Fundacji również można porozumieć się w polskim języku migowym, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.

Wróć do początku strony