logotypy funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga unii europejskiej, europejski fundusz społeczny

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2019-10-01 – 2022-08-31

Wartość projektu:

3 969 486,05 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zaangażowanie w kreowanie pomysłów na nowe formy pomocy osób i instytucji o zróżnicowanym bagażu doświadczeń, które bazując na potencjale współpracy i otwartości na zmiany, tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

To z myślą o nich, o innowacjach społecznych, powstał projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu będziemy wspierali poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach projektu Inkubator Dostępności poszukujemy innowatorów którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa złożone z wymienionych członków.

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią aktywne życie.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Lider Projektu)

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner Projektu)

ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków

Kontakt:

Joanna Piwowońska:

Joanna.piwowonska@firr.org.pl
+48663883332

Projekt „Inkubator dostępności” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej publikujemy harmonogram wsparcia:

Harmonogram wsparcia na listopad 2019 roku.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2019 roku.