Inkubator dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2019-10-01 – 2022-12-31

Wartość projektu:

3 969 486,05 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zaangażowanie w kreowanie pomysłów na nowe formy pomocy osób i instytucji o zróżnicowanym bagażu doświadczeń, które bazując na potencjale współpracy i otwartości na zmiany, tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

To z myślą o nich, o innowacjach społecznych, powstał projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu będziemy wspierali poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach projektu Inkubator Dostępności poszukujemy innowatorów którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa złożone z wymienionych członków.

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią aktywne życie.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Lider Projektu)

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner Projektu)

ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków

Kontakt:

Joanna Piwowońska:

Joanna.piwowonska@firr.org.pl
+48663883332

Projekt „Inkubator dostępności” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej publikujemy harmonogram wsparcia:

Harmonogram wsparcia na listopad 2019 roku.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2019 roku.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2020 roku.

Harmonogram wsparcia na luty 2020 roku.

Harmonogram wsparcia na marzec 2020 roku.

Harmonogram wsparcia na sierpień 2020 roku.

Harmonogram wsparcia na listopad 2020 roku.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2020 roku.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2021 roku.

Wróć do początku strony