Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjecie przedstawia logotyp Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. To kwiat narysowany czerwoną linią, na zielonej łodydze.

Projekt Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących, z chorobami psychicznymi oraz epilepsją poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie m.in: szkoleniach miękkich, szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch, kursach językowych. Poza szkoleniami/ warsztatami grupowymi proponujemy indywidualne wsparcie psychologa, prawnika, coacha, instruktorów orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, a także specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii.

Projekt ten był adresowany do osób, które:

  • są w wieku aktywności zawodowej (nie mają ustalonego prawa do emerytury),
  • zamieszkują na terenie jednego z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego,
  • których, dysfunkcja wzroku oraz pozostałe dysfunkcje (psychiczne oraz epilepsja) są potwierdzone orzeczeniem.
Wróć do początku strony