TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ETAP

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.01.2012 – 31.12.2012.
01.01.2014 – 31.03.2015

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie, zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne działania Projektu:

 • Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu oraz w formacie elektronicznym).
 • Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl.
 • Publikowanie materiałów audio w postaci podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net.
 • Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”.
 • Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz:

 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
 • szkoły masowe i integracyjne, w których uczą się uczniowie niewidomi i słabowidzący,
 • uczelnie wyższe, na których kształcą się studenci niewidomi i słabowidzący,
 • jednostki terenowe Polskiego Związku Niewidomych,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • jednostki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w/w instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Strona internetowa www.tyfloswiat.pl odwiedzona została 72 257 razy, natomiast strona www.tyflopodcast.net 52 888 razy. Czasopismo rozdystrybuowane zostało w liczbie 7560 egzemplarzy, a płyty DVD z audycjami w liczbie 1000 egzemplarzy.

ETAP

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.01.2013 – 31.12.2013.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie, zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne działania Projektu:

 • Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu oraz w formacie elektronicznym).
 • Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl.
 • Publikowanie materiałów audio w postaci podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net.
 • Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”.
 • Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz.

ETAP

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.01.2014 – 31.03.2015.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma
i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio
w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te będą mogły zapoznać się
z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne cele projektu:

 1. Wydanie pięciu numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu, w wersji audio oraz w formacie elektronicznym);
 2. Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl;
 3. Publikowanie materiałów audio w postaci podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net;
 4. Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”;
 5. Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.

Grupa docelowa:

 1. Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz oraz
 2. instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ze względu na charakter projektu nie określono zakładanej liczby odbiorców.

ETAP

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2015 – 31.03.2016.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te będą mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne cele projektu:

 1. Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu, w wersji audio oraz w formacie elektronicznym);
 2. Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl;
 3. Publikowanie materiałów audio w postaci podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net;
 4. Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”;
 5. Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.

Grupa docelowa:

 1. Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz oraz
 2. instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ze względu na charakter projektu nie określono zakładanej liczby odbiorców.

ETAP

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / FIRR.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.04.2016 – 31.03.2017.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te będą mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne cele projektu:

 1. Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu, w wersji audio oraz w formacie elektronicznym);
 2. Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl;
 3. Publikowanie materiałów audio w postaci podcastótematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net;
 4. Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”;
 5. Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.

Grupa docelowa:

 1. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz oraz
 2. instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ze względu na charakter projektu nie określono zakładanej liczby odbiorców.

ETAP

Źródło finansowania / nazwa programu:

PFRON / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków, projekt ogólnopolski.

Okres realizacji:

01.01.2018 r. – 01.03.2019 r.

Osoba kontaktowa:

Joanna Piwowońska, joanna.piwowonska@firr.org.pl, 663 883 332

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie, zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

Główne działania Projektu:

 • Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku powiększonym, brajlu oraz w formacie elektronicznym).
 • Prowadzenie portalu internetowego www.tyfloswiat.pl.
 • Publikowanie materiałów audio w postaci podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net.
 • Prowadzenie radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”.
 • Wydanie zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.
 • Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:
 • Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz:
  – powiatowe centra pomocy rodzinie,
  – ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
  – szkoły masowe i integracyjne, w których uczą się uczniowie niewidomi i słabowidzący,
  – uczelnie wyższe, na których kształcą się studenci niewidomi i słabowidzący,
  – jednostki terenowe Polskiego Związku Niewidomych,
  – instytucje szkoleniowe,
  – instytucje rynku pracy,
  – jednostki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w/w instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Strona internetowa www.tyfloswiat.pl odwiedzona została 72 257 razy, natomiast strona www.tyflopodcast.net 52 888 razy. Czasopismo rozdystrybuowane zostało w liczbie 7560 egzemplarzy, a płyty DVD z audycjami w liczbie 1000 egzemplarzy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logotyp PFRON- tulipan, z czerownymi zarysowanymi płatkami i zieloną łodygą. Obok niego napisa: państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wszystko na białym tle.
Wróć do początku strony