MONITORING STOSOWANIA PRZEZ UCZELNIE ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH UWZGLĘDNIANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W REGULAMINACH STUDIÓW I ZBADANIE DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZGODNIE ZE STANDARDEM WCAG - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Program Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / cały kraj.

Okres realizacji:

01.09.2012 – 31.08.2013.

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

W ramach projektu „Prawo w praktyce” prowadzony był monitoring postępów w realizacji zapisów ustawowych, do uchwalenia których się FIRR się przyczyniła. Pierwszy dotyczył tworzenia warunków dla kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego, drugi – publikowania przez podmioty publiczne informacji w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

Główne działania Projektu:

 • Edukacja wyższa:
  • monitorowanie zmian w regulaminach studiów. (w trakcie realizacji),
  • kontrola postępów procesu, mającego na celu wprowadzenie do programu studiów nauczycielskich elementów kształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej, niezbędnych do przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy z niepełnosprawnym uczniem,
  • działania konsultacyjne i weryfikacyjne. dla uczelni, które będą chciały na bieżąco dokonywać zmian w obowiązujących w ramach ich struktur zasadach,
  • konferencja uczelnianych pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, której głównym celem jest konsultacja powyższych produktów i ich akceptacja.
 • Dostępność serwisów administracji publicznej:
  • monitorowanie poziomu dostępności stron internetowych jednostek administracji publicznej przy użyciu narzędzia Utilitia, pozwalającego na sprawne określenie poziomu zgodności konstrukcji strony z zasadami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), określającymi standardy dostępności stron dla osób niepełnosprawnych,
  • przekazanie informacji na temat poziomu dostępności oraz ewentualnych rekomendacji zmian instytucjom, których strony podlegały badaniu,
  • uzupełnienie bazy, powstałej na skutek apelu Piotra Waglowskiego, w której zawarto informacje na temat poziomu użyteczności serwisów administracji publicznej, o informacje dotyczące poziomu dostępności tych serwisów dla osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Demokracji w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Wróć do początku strony