Od stażu do angażu – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu-aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego”, realizowanym w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona.

Celem Projektu jest podjęcie zatrudnienia przez minimum 25% Uczestników/-czek Projektu (UP) (osób z niepełnosprawnościami).

Główne elementy projektu:

  • indywidualna praca z coachem, w tym dla każdego Uczestnika/-czki opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • staże zawodowe, mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego – dla 24 Uczestników/-czek,
  • kursy i szkolenia zawodowe z otwartego rynku, potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami – dla 15 Uczestników/-czek,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty umiejętności miękkich oraz związane z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia,
  • pomoc asystenta.

Zapewniamy również zwrot kosztów dojazdu na spotkania, kursy i szkolenia dla osób spoza Warszawy, a także transport specjalistyczny dla osób go potrzebujących.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • niepracujące,
  • zamieszkujące województwo mazowieckie,
  • w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat Kobiety/65 lat Mężczyźni).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: staz.warszawa@firr.org.pl

Wszelkie informacje można uzyskać w oddziale Fundacji przy Placu Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa oraz telefonicznie, kontaktując się z:

testowy

Wróć do początku strony