WARSZTATY ŚWIADOMOŚCIOWE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

Środki finansowe Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / Województwo Dolnośląskie (Wrocław).

Okres realizacji:

01.11.2012 – 31.12.2012.

Osoba kontaktowa:

Agata Szal, agata.szal@firr.org.pl, 663 883 341

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt obejmował promocję inicjatyw regionalnych Województwa Dolnośląskiego na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia oraz wsparcie eksperckie w zakresie prowadzenia polityki na rzecz tej grupy osób poprzez dwudniowe warsztaty świadomościowe. Uczestnicy projektu mogli na własne oczy zobaczyć przykłady dobrych praktyk, które podnoszą jakość życia i aktywność niepełnosprawnych mieszkańców regionu (działalność Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, Wrocławskiego Teatru ARKA, Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych). Ponadto nabyli wiedzę z zakresu Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych oraz dostępności dokumentów elektronicznych i stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Wystąpienie w roli gospodarza potwierdziło wagę przykładaną przez władze Województwa Dolnośląskiego do realizacji polityki równych szans. Dolny Śląsk został przedstawiony na forum ogólnopolskim jako region przyjazny osobom niepełnosprawnym i aktywnie promujący dobre praktyki na ich rzecz.

Główne działania Projektu:

  • Przeprowadzono warsztat na temat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego nowe obowiązki.
  • Omówione zostały podstawowe zasady i prawne aspekty dostępności oraz sposoby ich wdrażania i narzędzia ułatwiające kontrolę dostępności stron internetowych.
  • Uczestnicy warsztatów poznali organizacje pozarządowe, które prowadzą działania na rzecz integracji środowisk pełno i niepełnosprawnych na terenie Województwa Dolnośląskiego, w tym Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych, które zaprezentowało swoje działania na rzecz dostępności wydarzeń sportowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Uczestnicy warsztatów zostali ponadto zaproszeni na spektakl Teatru ARKA, który upomina się o godne miejsce dla osób niepełnosprawnych i pełny udział w życiu lokalnych społeczności (w tym prawo do pełnego dostępu i współtworzenia dóbr kultury).

Grupa docelowa, w tym liczba (osiągnięta / zakładana odbiorców):

Grupą docelową projektu byli pracownicy samorządów wojewódzkich (Urzędy Marszałkowskie, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej) z całej Polski, działający w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych: 37 osób (reprezentanci 14 województw) / 30 osób.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk
Wróć do początku strony