Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu: UE w ramach EFS

Biuro projektu / obszar realizacji: Warszawa/woj. mazowieckie

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu: wzrost integracji społecznej i aktywności zawodowej 70 osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji projektu 70 uczestników projektu objętych zostało kompleksowym i indywidualnym  wsparciem, mającym na celu integrację społeczną i przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Z czego można było skorzystać:

 • 3- miesięcznego płatnego stażu (nie ma możliwości home office);
 • indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika;
 • warsztatów umiejętności miękkich;
 • pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w projekcie;
 • kursów indywidualnych dobranych do Twoich potrzeb;
 • zwrotu kosztów dojazdów (dla uczestników spoza Warszawy) na spotkania organizowane przez Fundację.

Warunki uczestnictwa:

 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym – bez względu na przyczynę niepełnosprawności;
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim wydane ze względu na: niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną oraz całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego;
 • niepracujące;
 • mające motywację do nauki i pracy.

Kontakt:

Elżbieta Chałupka elzbieta.chalupka@firr.org.pl tel. 501 189 834

Krzysztof Sałuda krzysztof.saluda@firr.org.pl, tel. 663 883 336

Wróć do początku strony