Historia - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) jest organizacją pozarządową typu non-profit działającą od 26 sierpnia 2003 r. Naszym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją wzroku. Podstawową misją jest zapewnienie tym osobom równych praw i samodzielności.

  • Zmieniamy prawo.
  • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
  • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
  • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
  • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
  • Prowadzimy tematyczne czasopismo, publikacje oraz portal i radio internetowe.
  • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.
  • Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Fundacja posiada szerokie doświadczenie w kooperacji z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi, a jej kadra brała udział w polskich oraz europejskich programach i projektach takich jak FP5, FP6, EUREKA czy też Leonardo da Vinci. Nasi współpracownicy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i dzięki ich umiejętnościom Fundacja uczestniczy w projektach o szerokim zasięgu.

Fundacja już od pierwszych miesięcy funkcjonowania aktywnie działała na rzecz wspierania społeczności lokalnych, szczególnie w aspekcie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego. Była m.in. inicjatorem wystawy fotograficznej pod hasłem „Co w buszu piszczy…? Czyli bezkrwawe łowy nad rzeką Chore” zorganizowanej w dniach 17 IX – 15 X 2003 r. W jej ramach odbył się również wernisaż, podczas którego przedstawiono obserwacje dotyczące zwierząt i ich zachowań. Ponadto przeprowadzono cykl spotkań z uczniami klas Szkoły Podstawowej w Michałowicach, podczas których Pani Anna Waszkielewicz przedstawiała szereg zagadnień z dziedziny przyrody, etologii zwierząt i ekologii. W 2004 r. z inicjatywy Fundacji zakupiono z kolei w ramach Akcji „Cala Polska Czyta Dzieciom” książki dla biblioteki w Michałowicach.

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Inicjatywę Wspólnotową EQUAL złożony przez nas wniosek spotkał się z dużym uznaniem ze strony Ekspertów Krajowej Struktury Wsparcia – Fundacji Fundusz Współpracy, plasując się na piątym miejscu wśród 107 zakwalifikowanych do realizacji. Dzięki temu w 2007 r. pełniliśmy rolę administratora w Partnerstwie na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał do grudnia 2007 r. W jego ramach współpracowaliśmy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, m. in. Polskim Związkiem Niewidomych, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących, Instytutem Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia czy Agencją Handisoft. Podmiotami zagranicznymi silnie zaangażowanymi w kooperację z Fundacją w ramach projektu były z kolei Instytut Dla Osób Niewidomych i Słabowidzących z Danii, Akcja dla Niewidomych z Wielkiej Brytanii oraz Czeski i Słowacki Związek Niewidomych.

Celem projektu była kompleksowa i innowacyjna pomoc ludziom z dysfunkcją wzroku w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak również podjęciu i ukończeniu edukacji na poziomie wyższym. Obejmował on grupę 60 osób z terenu województwa małopolskiego w wieku 16 – 35 lat i obok zwiększenia ich kompetencji i umiejętności nastawiony był na kreowanie i definiowanie innowacyjnych i efektywnych metod, modeli i procedur ułatwiających proces zatrudniania i studiowania osobom niewidomym i niedowidzącym. Mogą być one zastosowane w Polsce na szerszą skalę w przyszłości.

Partnerstwo kładło decydujący nacisk na znajomość nowoczesnych technik komputerowych, technik informacyjno – komunikacyjnych, umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania udźwiękowiającego i zaawansowanych aplikacji informatycznych. Innowacyjne w swej metodologii szkolenia tyfloinformatyczne uzupełnione były cyklami zajęć interpersonalnych, treningów motywacyjnych, z aktywizacji zawodowej oraz wszechstronnym i fachowym doradztwem zawodowo – edukacyjnym.

Współpraca ponadnarodowa zorganizowana przez Fundację istotnie wzbogaciła i rozwinęła działania prowadzone na poziomie krajowym, a jej zasadniczym celem była adaptacja innowacyjnych modeli i procedur zapewniających większe zaangażowanie pracodawców i zmieniających ich nastawienie w stosunku do osób z dysfunkcją wzroku, wieloaspektowa wymiana doświadczeń w tym zakresie czy też szczegółowe porównanie poszczególnych rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych stosowanych w państwach lepiej rozwiniętych.

Wróć do początku strony