Historia - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) jest organizacją pozarządową typu non-profit działającą od 26 sierpnia 2003 r. Naszym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją wzroku. Podstawową misją jest zapewnienie tym osobom równych praw i samodzielności.

  • Zmieniamy prawo.
  • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
  • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
  • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
  • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
  • Prowadzimy tematyczne czasopismo, publikacje oraz portal i radio internetowe.
  • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.
  • Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Fundacja posiada szerokie doświadczenie w kooperacji z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi, a jej kadra brała udział w polskich oraz europejskich programach i projektach takich jak FP5, FP6, EUREKA czy też Leonardo da Vinci. Nasi współpracownicy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i dzięki ich umiejętnościom Fundacja uczestniczy w projektach o szerokim zasięgu.

Fundacja już od pierwszych miesięcy funkcjonowania aktywnie działała na rzecz wspierania społeczności lokalnych. Ten kierunek działań pozostaje niezmienny aż do dzisiaj. Przykładem może być obecnie prowadzony przez nas projekt „Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Wiatru w żagle nabraliśmy w 2007 roku, gdy w wyniku konkursu, ogłoszonego przez Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, złożony przez nas wniosek spotkał się z dużym uznaniem ze strony Ekspertów Krajowej Struktury Wsparcia – Fundacji Fundusz Współpracy, plasując się na piątym miejscu wśród 107 zakwalifikowanych do realizacji. Dzięki temu w 2007 r. pełniliśmy rolę administratora w Partnerstwie na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych.

Celem projektu była kompleksowa i innowacyjna pomoc ludziom z dysfunkcją wzroku w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak również podjęciu i ukończeniu edukacji na poziomie wyższym. Już wtedy wiedzieliśmy, że wszelką bazą naszych działań będzie właśnie dostępność. Projekt obejmował grupę 60 osób z terenu województwa małopolskiego w wieku 16 – 35 lat i obok zwiększenia ich kompetencji i umiejętności nastawiony był na kreowanie i definiowanie innowacyjnych i efektywnych metod, modeli i procedur ułatwiających proces zatrudniania i studiowania osobom niewidomym i niedowidzącym. Mogą być one zastosowane w Polsce na szerszą skalę w przyszłości.

Rola administratora w Partnerstwie na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych pozwoliła nam poszerzyć naszą ofertę, kierowaną do osób z niepełnosprawnościami. Naszych beneficjentów mogliśmy od tego momentu wyposażyć w znajomość nowoczesnych technik komputerowych, technik informacyjno – komunikacyjnych, w umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania udźwiękowiającego oraz zaawansowanych aplikacji informatycznych. Zaproponowaliśmy im również szereg zajęć interpersonalnych, treningów motywacyjnych, z aktywizacji zawodowej oraz wszechstronne i fachowe doradztwo zawodowo – edukacyjne.

Na bazie doświadczeń z projektu Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych z powodzeniem wdrażaliśmy i nadal wdrażamy w życie kolejne nasze projekty z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Kolejne lata przyniosły Fundacji nowe projekty, w tym międzynarodowe, inicjatywy oraz przedsięwzięcia. Skupiliśmy się już nie tylko na dostępności rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, lecz również na dostępności szkół oraz uczelni wyższych, a także na dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej.

Nieprzerwanie od 2007 roku organizujemy z powodzeniem konferencję Pełno(s)prawny Student, zogniskowaną wokół dostępności uczelni wyższych

W 2023 roku obchodziliśmy dwudziestolecie naszej działalności.

Wróć do początku strony