PEŁNOSPRAWNY WYBORCA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / FIRR

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji:

01.06.2014-31.12.2014 r.

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 63 883 335

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Pełnosprawny Wyborca” było zaktywizowanie jak największej liczby osób niepełnosprawnych i starszych do wzięcia udziału w wyborach i uświadomienie im przysługujących, na mocy nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2011 roku, uprawnień ułatwiających realizację czynnego prawa wyborczego.

Główne cele projektu:

  1. Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja Informatora „Pełnosprawny wyborca” (kompendium wiedzy na temat uprawnień dedykowanych tej grupie, a zapisanych w Kodeksie wyborczym);
  2. Rekrutacja Rzeczników dostępnych wyborów, którzy propagowali wiedzę na temat wyborów, uprawnień wyborczych dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz wspierali urzędników samorządowych w zakresie realizacji zapisów kodeksu wyborczego;
  3. Prowadzenie infolinii nt. dostępnych wyborów; (d) Ewaluacja kampanii obywatelskiej

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i starszych. Dodatkowo zrekrutowanych zostało 50 osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski (przede wszystkim z małych miejscowości), którzy pełnili funkcję Rzeczników dostępnych wyborów.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wróć do początku strony