PEŁNOSPRAWNA FIRMA - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

POKL 6.2 – Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Warszawa/ województwo mazowieckie.

Okres realizacji:

17.12.2012 – 16.12.2014.

Osoba kontaktowa:

biuro@firr.org.pl, 12 629 85 14

Cele projektu:

Rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze 50 osób i finansowe 35 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w trakcie trwania Projektu.

Główne cele projektu:

Rekrutacja uczestników, promocja projektu; Prowadzenie zindywidualizowanego i wszechstronnego wsparcia szkoleniowo – doradczego; Rekrutacja do II etapu, przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego dla 35 osób, wsparcie specjalistyczne, coaching uczestników, przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla 10 osób.

Grupa docelowa:

Osoby niepełnosprawne, zamieszkujące teren woj. mazowieckiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą: w pierwszym etapie – 50 osób, w drugim etapie 35 nowopowstałych firm.

Projekt współfinansowany ze środków programu Kapitał Ludzki.

Kapitał Ludzki
Wróć do początku strony