MONITORING OBYWATELSKI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Fundacja im. Stefana Batorego/ Kontrola obywatelska, Projekty Tematyczne – Edycja 1 / FIRR

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji:

30.04.2014 – 30.09.2015

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele projektu:

Projekt dotyczył monitoringu obywatelskiego Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (OzN). Zaangażowane osoby – Ambasadorowie Konwencji – otrzymały wsparcie doradcze (na wzór self-adwokatów), a ich zgłoszenia naruszeń prawa trafiły do odpowiednich instytucji i były podstawą dla interwencji.

Główne cele projektu:

  1. Przygotowanie do monitoringu: opracowanie narzędzi (wzory formularzy do zgłaszania naruszeń prawa i dobrych praktyk stosowania Konwencji, system informatyczny do obsługi zgłoszeń, wzory pism), przygotowanie materiałów promocyjnych;
  2. Monitoring „właściwy”: odbieranie i weryfikacja zgłoszeń, doradzanie zgłaszającym, prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń, informowanie organów nadzorczych o naruszeniach prawa; (c) Zwieńczenie i podsumowanie Projektu: konferencja podsumowująca działania i rezultaty, rekomendacje zmian wynikających z monitoringu, raport końcowy.

Grupa docelowa:

  1. środowisko OzN,
  2. (przyszli) społecznicy, Ambasadorzy Konwencji,
  3. media,
  4. administracja publiczna.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Wróć do początku strony