Aktualności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 13/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia, noclegów dla uczestników/czek i trenerów/ek szkolenia organizowanego w ramach Projektu „Mocna NGO”.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 29.09.2022 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz-ofertyPobierz

Załącznik nr 2 Obowiązek informacyjnyPobierz

Załącznik nr 3 Standard i ceny rynkowePobierz

Załącznik nr 4 Kryteria ocenyPobierz

Załącznik …

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 22/2022/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-125971, w związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu …

dwie dłonie z podniesionymi w górę kciukami

Przed nami dwa ważne święta: 23 września przypada Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, dwa dni później, 25 września, Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Z tej okazji przypominamy, dlaczego SJM i PJM to nie to samo.

Czy uniwersalny język migowy w ogóle istnieje?

Język migowy, czyli właściwie jaki?

Język migowy stanowi system znaków umownych, wykonywanych przy użyciu gestów i …

Pielęgniarka, trzymająca z rękę starszego mężczyznę

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się opiece wytchnieniowej.

Zgodnie z raportem, w latach 2019 – 2021 z różnych form opieki wytchnieniowej organizowanej przez jednostki samorządowe skorzystało ponad 16,5 tys. osób.

Z powodu przedłużających się przygotowań, opieka wytchnieniowa była świadczona tylko przez kilka miesięcy w roku.

NIK objęła kontrolą:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS),9 urzędów wojewódzkich,26 gmin i powiatów realizujących Program.

Głównym …

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/DA/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR. POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 27.09.2021 r.

Załączniki:

Załącznik nr …

Biurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Prosimy o wycenę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia, noclegów dla uczestników/czek wizyty studyjnej organizowanej w ramach Projektu „Samorząd bez barier”.

W załączniku ]szczegóły dotyczące rozeznania cenowego. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wyceny w załączniku nr 1 do dnia 23.09.2022 na adres natalia.wasielewska@firr.org.pl

Zapytanie ma charakter rozeznania rynku, przesłanie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem usługi.

Projekt jest finansowany ze …

Wróć do początku strony