Aktualności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

kobieta i mężczyzna pracujący na laptopie

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia ministra edukacji, zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. 

Chodzi m.in. o konieczność uzupełnienia minimalnych wymagań dla sprzętu komputerowego o regulacje dotyczące potrzeby realizacji usług w zakresie AAC, czyli wspomagających i alternatywnych metod komunikacji.

Do kiedy …

tworzenie raportu

W pierwszym kwartale 2024 r Rzecznik Finansowy przeprowadził badanie samooceny stopnia dostępności polskich banków komercyjnych. Miało ono na celu określenie status quo dostępności sektora, identyfikację dobrych praktyk oraz zwiększenie świadomości wśród podmiotów.

Ustawa implementująca dyrektywę EAA (Europejski Akt o Dostępności) została podpisana przez Prezydenta RP 9 maja 2024 r. i wejdzie w życie 28 czerwca 2025 …

Wiesław Szczepański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o rozpoczęciu naboru nr 1 zgłoszeń jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) w sprawie uczestnictwa w projekcie pn.: „Dostępny samorząd 2.0” (dalej: Projekt).

Wnioski można składać do 4 lipca 2024 r.

FIRR jest partnerem projektu.

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu „Dostępny samorząd 2.0” jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST oraz …

rysunek mężczyzny, siedzącego przed laptopem

Zbliża się I tura naboru JST do projektu „Dostępny samorząd 2.0”. W związku z tym lider projektu, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, planuje organizację spotkań informacyjnych z samorządami, które zamierzają wziąć udział w I turze naboru.

FIRR jest jednym z partnerów projektu.

Dostępny samorząd 2.0

Spotkania informacyjne

Terminy planowanych spotkań informacyjnych:

20 czerwca 2024 r.,

27 czerwca 2024 …

Mężczyzna, zapisujący coś w notesie

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy płatny staż dla Osób z niepełnosprawnościami.

Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.Okres realizacji Projektu: 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Czemu służy Projekt?

Projekt …

Wróć do początku strony