ROZBUDOWA RUCHU SELF-ADWOKATÓW W POLSCE. DOŚWIADCZENIA POLSKICH I AMERYKAŃSKICH ORGANIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

US Embassy Warsow Grant, Federal Assistance Award.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / Projekt międzynarodowy / działania ogólnopolskie.

Okres realizacji:

01.12.2015 – 31.12.2016.

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele projektu:

Self-adwokatura (self-advocacy) to bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością – stają się oni rzecznikami własnych spraw. Celem Projektu było zbadanie i porównanie dotychczasowych doświadczeń amerykańskich i polskich organizacji, działających w obszarze samorzecznictwa osób z niepełnosprawnościami, w celu promowania
i wzmacniania tego ruchu w Polsce.

Główne cele projektu:

  1. zbadanie dotychczasowych doświadczeń polskich organizacji promujących ruchy self-adwokatów, poznanie ich historii, sposobów działania, sukcesów i porażek;
  2. współpracę z amerykańskimi organizacjami self-advocacy, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami w USA;
  3. promowanie i wzmacnianie ruchu self-adwokatów w Polsce: dzielenie się wiedzą ekspercką w zakresie powstawania, funkcjonowania
    i prowadzenia działań (m.in. jak powołać grupę self-adwokatów w swoim najbliższym otoczeniu, jakie animować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, gdzie poszukiwać wsparcia);
  4. przeprowadzenie dwóch szkoleń online (webinariów) dotyczących self-adwokatury dla minimum 40 uczestników – jednego prowadzonego przez ekspertów z Polski, drugiego z udziałem organizacji amerykańskich (udział w szkoleniach będzie bezpłatny);
  5. przygotowanie raportu zawierającego m.in. perspektywy rozwoju ruchów self-adwokackich w Polsce; \
  6. organizację konferencji podsumowującej.

Grupa docelowa:

Wszystkie osoby zaangażowane w samorzecznictwo w Polsce. W każdym webinarium wzięło udział ok. 40 osób. W konferencji podsumowującej wzięło udział minimum 100 osób.

Wróć do początku strony