Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Numer naboru: POWER.04.03.00-IP.07-00-006/18

Numer projektu: POWER.04.03.00-00-0131/18

Biuro projektu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Okres realizacji projektu

od: 2019-11-01 do: 2022-09-30

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) w Polsce wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji. Szeroki skład partnerów gwarantuje powodzenie projektu we wszystkich jego fazach.

Sposób świadczenia usług oraz standard obsługi (zwany dalej modelem) dotyczył będzie w szczególności obsługi mieszkańców w urzędzie, w jednostkach pomocy społecznej, spółkach samorządowych świadczących usługi użyteczności publicznej, samorządowych instytucjach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, szpitalach i innych instytucjach podległych samorządom.

Projekt będzie obejmował transfer nowego i adaptację rozwiązania od partnera zagranicznego oraz wymianę informacji i doświadczeń. W projekcie odbędzie się testowe wdrożenie u partnera UMŚ dla grupy min. 20 pracowników podległych jednostek oraz powstanie kurs e-learningowy, rekomendacje i instrukcje wdrożeniowe dla dalszych użytkowników. Wypracowany ostateczny model będzie wdrażany w kolejnych 4 instytucjach JST.

Wsparcie dla uczestników projektu (przedstawicieli jednostek samorządowych) jest planowane na październik 2020 r. Jego szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony w niniejszej zakładce po fazie rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu na stronie lidera.

Artykuły prasowe:

https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-pacjenta-do-komunikacji-w-szpitalu-w-czasie-epidemi,500075.html

Projekt jest realizowany w partnerstwie krajowym przez:

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym przez:

Produkty:

 Link do kursu e-learningowego.

Kontakt

Anna Rozborska, Wiceprezeska Zarządu,

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

tel. 663 883 334

mail: anna.rozborska@firr.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 838 470,00 zł., z czego środki UE stanowią 790 593,36 zł.

plakat projektu Elementarz AAC  urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się. Plakat jest przygotowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wróć do początku strony