SOV – SOUND OF VISION - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska, Program Ramowy w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / Projekt międzynarodowy.

Okres realizacji:

01.01.2015 – 31.12.2017.

Osoba kontaktowa:

Anna Rozborska, anna.rozborska@firr.org.pl, 663 883 334

Cele projektu:

Celem Projektu było zaprojektowanie, wdrożenie i przetestowanie nieinwazyjnego, przenośnego systemu wspierającego osoby z dysfunkcją wzroku poprzez tworzenie i przekształcanie otoczenia na jego dźwiękową reprezentację. To odzwierciedlenie otoczenia było tworzone, aktualizowane oraz przekazywane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. System SOV pomagał osobom niewidomym w każdym rodzaju otoczenia (wewnętrznym i zewnętrznym), bez potrzeby umieszczania w nim wcześniej żadnych sensorów. System ten pozwolił osobom z dysfunkcją wzroku zbudować bogaty obraz otoczenia oraz umożliwi bieżące reagowanie na sytuację. Opierał się on na przetwarzaniu obrazu 3D w dźwięki oraz informacje dotykowe przekazywane osobie z dysfunkcją wzroku. Projekt przykładał szczególną uwagę do szkolenia odbiorców. Szkolenie odbywało się z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz gier i miało stopniowo zwiększany poziom trudności. W rezultacie projektu powstał prototyp systemu gotowy do ewentualnej komercjalizacji.

Główne cele projektu:

  1. bieżące reprezentowanie interesu użytkowników na każdym etapie tworzenia systemu,
  2. udział w ewaluacji prototypów i ich modyfikacji,
  3. udział w projektowaniu i tworzeniu procedur szkoleniowych i samego szkolenia,
  4. współpracę na etapie przygotowywania podręcznika użytkownika systemu,
  5. monitorowanie i wspieranie partnerów odpowiedzialnych za poszczególne zadania w zapewnianiu pełnej dostępności nie tylko systemu, ale także informacji i materiałów powstających podczas projektu (np. strony projektu),
  6. udział w działaniach upowszechniających.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska
Wróć do początku strony