ENTREPRENEURIAL YOUTH CAMP - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska, Narodowa Agencja Programu ERASMUS +, Węgry.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / Projekt międzynarodowy / działania ogólnopolskie.

Okres realizacji:

01.09.2016 – 31.08.2017.

Osoba kontaktowa:

Magdalena Lubaś, magdalena.lubas@firr.org.pl, 663 000 040

Cele projektu:

Głównym celem Projektu było opracowanie i zastosowanie w praktyce nieformalnego szkolenia dla młodych bezrobotnych, będących w podwójnie niekorzystnej sytuacji (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, sytuację rodzinną itp.). Projekt realizowany był przez Fundację (Partner) w partnerstwie z:

  1. EBC* Licensing Ltd. (EBCL Ltd.), Węgry – Koordynator projektu;
  2. AFS (American Field Service), Węgry;
  3. Centro Español de Nuevas Profesiones (CENP), Hiszpania.

Główne cele projektu:

  1. przygotowanie raportu nt. sytuacji młodych bezrobotnych w każdym z krajów partnerskich,
  2. opracowanie i zastosowanie w praktyce nieformalnego szkolenia dla młodych bezrobotnych,
  3. organizacja wydarzeń promujących projekt (multiplier events) w każdym z krajów partnerskich,
  4. organizacja obozu szkoleniowego (enterpreneurial camp) na Węgrzech dla 30 młodych ludzi (po 10 osób z każdego z krajów partnerskich); szkolenie połączy podstawową wiedzę ekonomiczną z kompetencjami informatycznymi, społecznymi i obywatelskimi.

Grupa docelowa:

  1. 30 osób podczas multiplier event w Krakowie (styczeń 2017),
  2. 10 uczestników enterpreneurial camp na Węgrzech (czerwiec 2017).
Wróć do początku strony