ACCOMMODATION AND CATERING ACCESSIBILITY FOR DISABILITY 2 (ACAD2) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska / Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation / FIRR

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / projekt międzynarodowy/ transfer innowacji do Bułgarii i Turcji

Okres realizacji:

01.11.2013-31.10.2015

Osoba kontaktowa:

Anna Rozborska, anna.rozborska@firr.org.pl, 663 883 334

Cele projektu:

ACAD 2 był kontynuacją projektu międzynarodowego, którego liderem była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Celem drugiej edycji projektu było m.in. nad ulepszeniem materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla 250 osób (w Turcji i Bułgarii) z sektora hotelowo-restauracyjnego w obszarze prawidłowej obsługi klienta z niepełnosprawnością. Produkty powstałe w ramach projektu były dostępne na otwartej licencji w językach angielskim, bułgarskim i tureckim.

Główne cele projektu:

Celem projektu było wdrożenie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), w zakresie umiejętności zawodowych niezbędnych do świadczenia usług dla klientów z niepełnosprawnościami w branży hotelarskiej i restauracyjnej w Europie.

Główne działania:

  1. przeprowadzenie badania wśród przedstawicieli grup docelowych projektu;
  2. opracowanie szczegółowego raportu, obrazującego poziom dostępności hoteli i restauracji w Turcji i Bułgarii oraz problemy z jakimi spotykają się chcące skorzystać z oferty turystycznej osoby z niepełnosprawnościami;
  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie pilotażowej fazy szkoleń w Bułgarii i Turcji.

Grupa docelowa:

W pilotażowej fazie szkoleń z prawidłowej obsługi klienta z niepełnosprawnością wzięło udział 250 osób – pracowników sektora hotelowo-restauracyjnego w Bułgarii i Turcji. Finalna wersja szkolenia zostanie wprowadzona do systemu kształcenia zawodowego w Bułgarii i Turcji.

Materiały video:

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisji Europejskiej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komisja Europejska
Wróć do początku strony