COLOURS OF EUROPE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / projekt międzynarodowy.

Okres realizacji:

01.08.2012 – 31.07.2014.

Osoba kontaktowa:

biuro@firr.org.pl, 12 629 85 14

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekty Partnerskie Grundtviga stanowią ramy dla współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Kadra i dorośli słuchacze z krajów uczestniczących w projekcie pracują wspólnie nad jednym lub więcej obszarami tematycznymi, które stanowią przedmiot wspólnego zainteresowania współpracujących organizacji. Głównym celem partnerstwa Kolory Europy były studia nad podobieństwami i różnicami pomiędzy krajami europejskim na polu szeroko rozumianej kultury i języków europejskich. W projekcie udział brały organizacje z Litwy, Bułgarii, Włoch, Polski, Turcji i Rumunii.

Główne działania Projektu:

 • Każdy z partnerów wykonuje w czasie trwania projektu określoną liczbę mobilności (wizyt w krajach partnerów). Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wykona 16 mobilności (12 mobilności kadry i 4 mobilności słuchaczy). Partnerzy pracowali w sześciu różnych dziedzinach:
  • geografia i natura,
  • historia i tradycje,
  • turystyka,
  • nawyki i konsumpcja,
  • międzykulturowa i multikulturowa edukacja,
  • wykorzystanie technologii w codziennym życiu.
 • Elementem pracy nad tymi zagadnieniami było wytworzenie broszur, krótkich filmów, ankiet. Przebieg projektu i jego produkty były prezentowane na jego stronie internetowej. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczyniła się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania w dziedzinie uczenia się dorosłych.

Projekt współfinansowany ze  środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Rozwoju Edukacji. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komisja Europejska
Wróć do początku strony