Applications and Web Content Accessibility Training – AWCAT. Szkolenie z dostępności aplikacji i stron internetowych” (AWCAT) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo: projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Źródło finansowania/nazwa programu:

Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwa strategiczne, sektor szkolnictwo wyższe

Numer umowy o dofinansowanie:

2017-1-PL01-KA203-038820

Biuro projektu / obszar realizacji:

Biuro w Krakowie/projekt międzynarodowy/działania ogólnopolskie

Okres realizacji:

29-12-2017 – 28-12-2019 r.

Osoba kontaktowa:

Piotr Witek, piotr.witek@firr.org.pl, tel. 663 000 032

Opis projektu:

Projekt partnerski, koordynowany przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, w którym pozostałymi partnerami byli: FIRR, Johanes Kepler University, Austria i Varna Free University, Bułgaria.

W ramach projektu stworzony został kurs dla studentów informatyki w formie mieszanej, czyli e-learning uzupełniany zajęciami stacjonarnymi na temat tworzenia aplikacji i stron internetowych w sposób dostępny dla wszystkich (w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami).

Główne zadania projektu:

  • opracowanie kursu – blended learning (złożonego z modułów tradycyjnych oraz e-learningu);
  • przetestowanie na grupie 40 studentów informatyki w Polsce i Bułgarii,
  • opracowanie podręcznika dla nauczycieli akademickich mających prowadzić kurs;
  • przygotowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie dostępności aplikacji i stron internetowych;
  • wypracowanie rekomendacji dla skutecznego wdrożenia kursu;
  • upowszechnianie kursu na innych uczelniach i innych kierunkach.

Strona internetowa:

awcat.vfu.bg

Wróć do początku strony