BLINDPAD – PERSONAL ASSISTIVE DEVICE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska, 7. Program Ramowy – Europejskie badania naukowe i rozwój technologiczny / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą / FIRR

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / Projekt międzynarodowy

Okres realizacji:

01.01.2014 – 31.12.2016

Osoba kontaktowa:

Anna Trzmiel, anna.trzmiel@firr.org.pl, 663 000 039

Cele projektu:

Projekt BlindPAD (Osobiste urządzenia wspomagającego dla osób niewidomych oraz z dysfunkcją wzroku) miał na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do cyfrowych treści graficznych. Zmysł dotyku potencjalnie może wypełnić lukę w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych oraz w pozyskiwaniu informacji o otoczeniu. Jednak dostępne ekrany dotykowe mają ograniczone możliwości. Potencjał i rynku wyświetlaczy dotykowych jest w dużej mierze niewykorzystany, chociaż istnieje wyraźne zapotrzebowanie ze strony użytkowników: urządzenia te muszą stać się bardziej wszechstronny, tańsze, przenośny i społecznie akceptowalne. Celem projektu było, aby treści graficzne dostępne poprzez dotyk na osobistym urządzeniu(BLINDPAD) wspomagały osoby niewidome i niedowidzące. Urządzenie będzie wykorzystywać materiały inteligentne oraz najnowocześniejszą dostępną technologię. BLINDPAD będzie osobistym, przenośnym i tanim rozwiązanie, poprawiającym wiedzę i niezależności, a tym samym zwiększającym szanse zatrudnienia, integracją społeczną i polepszającym jakości życia.

Główne cele projektu:

  1. Współpraca przy tworzeniu metodologii i treści badań testowych;
  2. Przeprowadzenie badań pilotowych;
  3. Przeprowadzenie dwóch tur badań testowych;
  4. Współpraca przy tworzeniu strony internetowej projektu;
  5. Nadzór nad dostępnością;
  6. Współpraca przy tworzeniu planu upowszechniania;
  7. Upowszechnianie projektu.

Grupa docelowa:

Osoby niewidome i słabowidzące, które będą mogły wykorzystać przenośne urządzenie asystujące wykorzystane w procesie edukacji, ale także jako przenośne urządzenie nawigujące.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Komisja Europejska
Wróć do początku strony