VISION IN ENTERPRISE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska w ramach projektu Transfer Innowacji, programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” / środki własne FIRR.

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / Europa

Okres realizacji:

01.10.2010 – 30.09.2012

Osoba kontaktowa:

Anna Rdest, anna.rdest@firr.org.pl, 663 883 335

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt miał na celu przeniesienie dobrych praktyk projektu („Enterprise in Sight” 2007-2010), zrealizowanego w Londynie przez Action For Blind People, którego celem było stworzenie systemu wspierania osób niewidomych i niedowidzących w zakładaniu oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe cele projektu to:

  • stworzenie programu szkoleń i materiałów w formie zestawu narzędzi dla ekspertów doskonalenia zawodowego prowadzących szkolenia dla doradców biznesowych, którzy, na co dzień pracują z niewidomymi i słabowidzącymi pracodawcami oraz przedsiębiorcami,
  • adaptacja i transfer tych innowacyjnych rozwiązań do lokalnych potrzeb i warunków ekonomicznych w Polsce, Irlandii i na Cyprze,
  • stworzenie narzędzi i przewodnika dobrych praktyk dla doradców pomagających założyć firmę osobom z dysfunkcją wzroku,
  • umożliwienie przedsiębiorcom pomagającym osobom niewidomym i słabowidzącym przejście szkoleń dotyczących technik ich skutecznego wsparcia,
  • upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w celu zwiększenia zdolności i kompetencji osób niewidomych.

Główne działania Projektu:

  • Badanie nastawienia osób z dysfunkcją wzroku do prowadzenia własnej działalności zarobkowej;
  • Promocja idei samozatrudnienia wśród osób niewidomych i niedowidzących;
  • Opracowanie (wspólnie z partnerami) elementów systemu wsparcia, które będą mogły najefektywniej wspomóc beneficjentów w Polsce – wraz z opracowaniem i przetłumaczeniem materiałów dydaktycznych oraz metodologicznych dla doradców zawodowych, trenerów i przedsiębiorców;
  • Zbadanie efektywności i jakości zrealizowanego programu pilotażowego;

Grupa docelowa, w tym liczba odbiorców:

Osoby niewidome i słabowidzące (9 osób fizycznych).

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisji Europejskiej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komisja Europejska
Wróć do początku strony