EUROPEJSCY MISTRZOWIE CYFROWEGO WŁĄCZENIA (DIGITAL INCLUSION CHAMPIONS IN EUROPE, DICE) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska / Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation / FIRR

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / projekt międzynarodowy / zasięg ogólnopolski

Okres realizacji:

01.10.2013 – 30.09.2015

Osoba kontaktowa:

biuro@firr.org.pl, 12 629 85 14

Cele projektu:

Projekt realizowany był w partnerstwie z organizacjami z Belgii, Bułgarii i Irlandii.
Celem projektu było stworzenie nowego źródła nabywania i wymiany wiedzy o niezbędnych współcześnie technologiach, w tym technologiach asystujących, instytucjach wspierających, prawodawstwie, źródłach dofinansowania. Była to platforma internetowa, wzbogacona o dostęp do mediów społecznościowych oraz treści tworzone bezpośrednio przez jej użytkowników. Umożliwiała wymianę informacji i doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, budowanie sieci wzajemnego wsparcia.

Główne cele projektu:

  1. ankietowe badanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i pracy;
  2. raport podsumowujący przeprowadzone badania dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii przez osoby z niepełnosprawnościami;
  3. przygotowanie dokumentu Community Building and Championing, dotyczącego ról i zadań w ramach powstającej platformy; (d) współpraca w tworzeniu platformy digiplace4all.eu;
  4. stworzenie polskiej wersji językowej platformy;
  5. tworzenie treści zamieszczonych na platformie;
  6. promocja platformy;
  7. moderacja polskiej wersji językowej platformy.

Grupa docelowa:

Osoby z niepełnosprawnościami, pracodawcy, trenerzy, nauczyciele, pracownicy szkolnictwa wyższego oraz organizacje pozarządowe.

Projekt współfinansowany był ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisji Europejskiej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komisja Europejska
Wróć do początku strony