ECHOLOKACJA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU (ECHOLOCATION FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT) – ECHOPROVIP - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logoty projektu Erasmus plus, oraz informacja o wspólfinansowaniu w ramach programu Unii europejskiej

Źródło finansowania / nazwa programu:

ERASMUS+, Key Action 2: Strategic partnership for adult education

Numer umowy o dofinansowanie/Data zawarcia:

2017-1-PL01-KA204-038557

Biuro projektu / obszar realizacji:

Projekt ogólnopolski, Biuro Kraków

Okres realizacji:

2017-12-28 do 2019-12-27

Osoba kontaktowa:

Anna Rozborska, anna.rozborska@firr.org.pl , tel:663 883 334

Cele i charakterystyka projektu:

Projekt realizowany był w partnerstwie z duńskimi partnerami The Institute for Blind and Partially Sighted (IBOS), the Communication Centre for the Capital Region of Denmark (KC-RH) oraz litewskim ośrodkiem rehabilitacyjnym, Kauno Prano Daunio ugdymo centras, miał na celu przygotowanie i przetestowanie innowacyjnego i unikalnego programu szkolenia oraz materiałów dla instruktorów orientacji przestrzennej w zakresie uczenia echolokacji osób niewidomych. Projekt opierał się na programie szkolenia transferowanym od duńskich partnerów i miał na celu jego dopracowanie, dopasowanie do warunków Polski i Litwy oraz uzupełnienie go o odpowiednie materiały szkoleniowe.

Główne działania projektu obejmowały:

  1. Przygotowanie programu szkolenia dla instruktorów orientacji przestrzennej w zakresie nauczania echolokacji osób niewidomych – w oparciu o istniejący duński program;
  2. Przeprowadzenie testowego szkolenia dla grupy 12 instruktorów z Polski i Litwy w oparciu o opracowywany program – w formie krótkich programów szkoleniowych dla pracowników (Joint Staff Training) – 3 szkolenia stacjonarne oraz konsultacje on-line;
  3. Testowe szkolenie prowadzone przez instruktorów orientacji przestrzennej dla osób niewidomych na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności po zakończeniu szkolenia z echolokacji;
  4. Opracowanie kompendium wiedzy dla instruktorów orientacji przestrzennej na temat jak uczyć w praktyce echolokacji osoby z dysfunkcją wzroku;
  5. Przygotowanie rekomendacji dotyczących włączenia szkolenia z echolokacji w standardowe szkolenie orientacji przestrzennej;
  6. Działania promocyjne i upowszechniające, w tym organizacja warsztatów/ seminariów, konferencji w każdym z krajów partnerskich na temat opracowanych rezultatów.

Adresatami projektu byli:

  • 12 instruktorów orientacji przestrzennej objętych testowym szkoleniem (8 z Polski i 4 z Litwy);
  • 24 osoby z dysfunkcją wzroku, z którymi przeszkoleni instruktorzy będą prowadzili praktyczne, testowe szkolenie z echolokacji;
  • 300 uczestników (170 w Polsce) warsztatów/ seminariów/ konferencji upowszechniających produkty projektu reprezentujących środowisko rehabilitantów, instruktorów i innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, uczelni kształcących specjalistów, reprezentantów środowiska, i innych podmiotów decyzyjnych.

Informacje o projekcie można znaleźć także na stronach partnerów:

Instituttet for Blinde og Svagsynede, Dania:

https://www.ibos.dk/omibos/nyheder/visning/luk-dine-oejne-og-svar-paa-hvordan-et-trae-en-bil-eller-en-person-lyder.html

Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Litwa:

The Communications Centre (KC-RH), Dania:

https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/nyheder/Sider/Tre-dage-med-ekkolokalisering-i-Litauen-.aspx

https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/nyheder/Sider/Kan-man-lytte-sig-til-et-billede-af-omgivelserne.aspx

Media o projekcie:

Na stronie FB w grupie EchoProVIP – Echolocation training znajdują się najnowsze informacje:

program radiowy o projekcie:

http://goldfm.lt/podcast/echolokacija-ar-galima-to-ismokti/

Reportaże radiowe na temat echolokacji:

Słyszą to, czego nie widać – Radio Kraków, Przed hejnałem, 13.11.2019

Wyjątkowe warsztaty w Krakowie. Echolokacja nie tylko dla zwierząt – Radio Eska 18.11.2019

Kronika Krakowska, 14.11.2019

Publikacje do pobrania:

01_Curriculum_EchoProVIP_LT

01_Curriculum_EchoProVIP_eng

01_curriculum_EchoProVIP_pl

02_Compendium_EchoProVIP_Eng

02_Compendium_EchoProVIP_LT

02_Compendium_EchoProVIP_pl

03_recommendations_EchoProVIP_eng

Wróć do początku strony