NETWORKING FOR IMPROVEMENT, INDEPENDENCY AND ENTREPRENEURSHIP TO DISADVANTAGED WOMEN - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

Komisja Europejska, Narodowa Agencja Programu ERASMUS +, FRSE.

Biuro projektu /obszar realizacji:

Kraków / Projekt międzynarodowy.

Okres realizacji:

01.09.2015 – 30.08.2017.

Osoba kontaktowa:

Anna Trzmiel, anna.trzmiel@firr.org.pl, 663 000 039

Cele projektu:

Celem projektu był wsparcie przedsiębiorczości kobiet i ich równego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Dzięki wnikliwym badaniom, opracowaniu danych, współpracy z instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim pracy i spotkaniom z kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, projekt pozytywnie wpłynął na sytuację wielu osób: uczestników projektu, organizatorów, środowisk lokalnych, instytucji decyzyjnych. Projekt realizowany był w partnerstwie z:

  1. Fundacion Cibervoluntarios (Hiszpania),
  2. Associazione Moltivolti Capovolti (Włochy),
  3. Kocarli Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turcja),
  4. Integration För Alla (Szwecja).

Główne cele projektu:

Organizacja i realizacja 6 działań ponadnarodowych, związanych z uczeniem się:

  1. 3 krótkie działania szkoleniowe dla pracowników (Hiszpania, Polska, Włochy),
  2. 3 mobilności łączone dla dorosłych słuchaczy (Hiszpania, Polska, Włochy).

Grupa docelowa:

Kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym, pracodawcy, organizacje pozarządowe.

Obecnie strona dostępna jest pod adresem www.net4women.firr.org.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Komisji Europejskiej oraz programu ERASMUS+ SPORT.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Komisja Europejska
Wróć do początku strony