Zapytanie ofertowe dot. projektu „Mocna NGO” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2021/NGO/FIRR na usługę wynajęcia sali szkoleniowej z wyposażeniem technicznym, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkoleń oraz asystenta/-tki osoby z niepełnosprawnościami w dn. 04-06.08.2021 r. oraz 10-12.08.2021 r. w Gdańsku w ramach projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta musi być przesłana jako załącznik (zgodnie z formularzem oferty) w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Oferenta o przesłanie oferty w wersji dostępnej (word, dostępny PDF).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: daria.jaszczak@firr.org.pl  

Termin składania ofert: 20.07.2021 r.

Wróć do początku strony