Poszukujemy pracownika administracyjnego do biura w Krakowie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Ogłozenie o pracę - Poszukujemy pracownika administracyjnego

Jesteśmy grupą entuzjastów, którym na sercu leży dobro każdego człowieka.
Zapał do pracy skutkuje licznymi szkoleniami i projektami, które pomagają coraz większej liczbie osób z niepełnosprawnościami. Dołącz do naszego zespołu! 

NASZA MISJA:
Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie: www.firr.org.pl.

Opis stanowiska pracy:

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku „Pracownika administracyjnego” będzie należało m.in.:

1. Obsługa sekretarsko-administracyjna biura.
2. Udzielanie informacji na temat działań statutowych Fundacji.
3. Prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów.
4. Organizowanie i realizacja zaopatrzenia na materiały niezbędne do funkcjonowania biura.
5. Prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych.
6. Prace organizacyjno-logistyczne związane z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów itp.
7. Obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację.
8. Redagowanie pism, artykułów prasowych i innych tekstów.
9. Prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi.
10. Prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację.
11. Realizacja wsparcia typu asystenckiego dla niepełnosprawnych uczestników projektów realizowanych przez Fundację (w tym również podczas dojazdu na zajęcia, powrotu z nich itp.).
12. Sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji działań statutowych Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • samodzielność, rzetelność i doskonała organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

 1. Prosimy o krótkie opisanie wybranego zdarzenia potwierdzającego, że posiadasz zdolności organizatorskie i jesteś osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków).
 2. Jesteś odpowiedzialna/-y za zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania aktywności i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami. Weźmie w niej udział około 80 osób. Przedstaw i opisz w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji jak i jej realizacji.
 3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku?
  Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 6 lipca 2018 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Pracownik administracyjny – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

Dołącz do nas, zapraszamy!

Na potrzeby rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 • Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 • Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony