Asystent osobisty – Zapraszamy do udziału w projekcie! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

„USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ”

 

Kto może skorzystać z USŁUG ASYSTENCKICH?
• Osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
• Osoby pełnoletnie,
• Osoby z Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego,
• Pierwszeństwo w korzystaniu z usług asystenckich mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub korzystające ze wsparcia PO PŻ lub których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

 

Co obejmuje pomoc Asystentów?
• wsparcie w przemieszczaniu się do różnych miejsc aktywności społecznej i zawodowej (do urzędów, lekarza, do kina, itp.) oraz asysta w tych miejscach,
• wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego,
• wsparcie podczas zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, itp.
• w razie potrzeby zapewniamy tłumacza języka migowego.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj – Projekt asystencki – Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa,
Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa,
Informacji udziela Izabela Angielczyk-Kalata
tel. 663-660-051, e-mail: asystent.warszawa@firr.org.pl
www.firr.org.pl

 

Stopja projektu asystenckiego

Grafika promująca ogłoszenie o usłudze asystenckiej.

Wróć do początku strony