logo Dostępnej Szkoły
Zgodnie z przewidywaniami w ostatnich dniach lipca ogłoszone zostały wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w ramach I naboru do projektu. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Projektu www.dostepnaszkola.pl Organy prowadzące placówki edukacyjne, którym przyznano dofinansowanie projektowe, będą teraz zawierać umowy na realizację przedsięwzięć wskazanych we wnioskach. Rozpocznie się tym samym czas fizycznych prac i…
czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SBB/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 24.08.2021 r., 25.08.2021 r., 26.08.2021 r. w Warszawie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres natalia.wasielewska@firr.org.pl lub przez…
dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
Warszawa, dn. 26.07.2021 r. Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-58752, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi…
grafika. po prawej stronie na niebieskim tle wyciągnięta dłoń trzyma biało-czerwony megafon
Warszawa, 23.07.2021 r. Dotyczy: zapytania ofertowego nr 4.2021.SBB.FIRR w ramach “Samorząd bez barier”, um nr POWR.02.18.00-00-0001/20-00 Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 24.08.2021 r., 25.08.2021 r., 26.08.2021 r. w Warszawie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu…
grafika. po prawej stronie na niebieskim tle wyciągnięta dłoń trzyma biało-czerwony megafon
Warszawa 23.07.2021 r. Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2021/NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-58556 oraz na stronie internetowej https://firr.org.pl/2021/07/09/zapytanie-ofertowe-dot-projektu-mocna-ngo/ ,w związku z realizacją projektu „Mocna NGO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.16 Usprawnienie…
dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
Warszawa, dn. 23.07.2021 r. Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-58450, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi…