Aktualności Archives - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie mężczyzny w niebieskiej koszuli, sfotografowanego podczas pisania czegoś w zeszycie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV” I ETAP), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.     

Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?

Chcesz znaleźć ciekawą pracę?

Nie wiesz, jak się zabrać do jej skutecznego szukania?

Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?

Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?

Chcesz spróbować swoich sił w …

Otwarty laptop, na nim różne programy i aplikacje, obok słuchawki oraz tablet

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w pierwszym etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021 – 2024”, realizowanym w okresie 01.04.2022r. – 31.03.2023r.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Co jest celem projektu?

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym …

Czarno-biała grafika, przedstawiająca sylwetki kobiet i mężczyzn, udających się do pracy

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (Lider), Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską …

grupa rozmawiających ludzi, kobiet i mężczyzn (rysunek) nad nimi kolorowe dymki rozmów, symbolizujące rozmowy

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), Europejska Federacja Pracodawców Sektora Społecznego i Europejska Federacja Związków Usług Publicznych (EPSU) zaprasza na szkolenie „Dialog społecznych w usługach społecznych”.

Termin i miejsce szkolenia: 27-28 czerwca 2022 Warszawa, Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „FORESEE” dofinansowanego przez Komisję Europejską.

Czego będzie dotyczyło szkolenie?

Szkolenia będą okazją …

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-107539, na usługę tłumaczenia na Polski Język Migowy spotkań konsultacyjnych w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji …

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT

Zapytanie ofertowe nr 14/2022/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu 2 sal szkoleniowych w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER w ramach konkursu nr POWR: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 24.05.2022.

Załączniki:

Załącznik nr …

Wróć do początku strony