Dostępny Samorząd 2.0. Spotkania informacyjne. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

rysunek mężczyzny, siedzącego przed laptopem

Zbliża się I tura naboru JST do projektu „Dostępny samorząd 2.0”. W związku z tym lider projektu, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, planuje organizację spotkań informacyjnych z samorządami, które zamierzają wziąć udział w I turze naboru.

FIRR jest jednym z partnerów projektu.

Dostępny samorząd 2.0

Spotkania informacyjne

Terminy planowanych spotkań informacyjnych:

  • 20 czerwca 2024 r.,
  • 27 czerwca 2024 r.

Spotkania odbędą się w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Linki do spotkań wraz z ich agendą będą dostępne razem z ogłoszeniem informacji o rozpoczęciu naboru.

W I turze planowane jest przeprowadzenie naboru dla samorządów z województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • lubuskiego,
  • wielkopolskiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego.

O projekcie Dostępny Samorząd 2.0

Zakres wsparcia w ramach całego projektu obejmować będzie szkolenia i doradztwo dla 1500 pracowników spośród 240 JST, w tym wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu jednolitych wytycznych w zakresie zapewniania dostępności usług, obiektów lub przestrzeni, które pozostają w gestii jednostek samorządu.

Przedsięwzięcie umożliwiać będzie również pozyskanie grantów na inwestycje przyczyniające się do zwiększenie dostępności w wymiarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym. Średnia wysokość grantu wynosić będzie ok. 300 tys. zł.

Do wyboru inwestycji, a także do przygotowania strategicznych dokumentów z zakresu zapewniania dostępności, zaproszone zostaną lokalne instytucje dialogu na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (np. Komisje Dialogu Obywatelskiego do spraw Osób z Niepełnosprawnościami, Powiatowe Społeczne Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Seniorów itp.) oraz organizacje reprezentujące te osoby i organizacje działające na ich rzecz. To podkreśla partycypacyjną specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.

Projekt „Dostępny samorząd 2.0” realizowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Łączna wartość projektu wynosi ok. 100 mln zł. Przewidziany okres realizacji to 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2028 roku.

Dostępny Samorząd 2.0 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

plakat projektu Dostępny Samorząd
Wróć do początku strony