Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/POWER/2.6/PU/FIRR na usługę – tłumaczenia na Polski Język Migowy spotkań konsultacyjnych w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 …

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-145394, w  związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2023/POWER/2.6/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z  wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i …

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt POWER w ramach konkursu nr POWR: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 20.01.2022 …

czarny głośnik na szarym tle, z niego wydobywający się napis important

Zapytanie ofertowe nr 4/2023/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt POWER w ramach konkursu nr POWR: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 19.01.2022 r.

Zapytanie …

Czarno-biała grafika, przedstawiająca sylwetki kobiet i mężczyzn, udających się do pracy

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zaprasza na seminarium połączone z debatą ekspercką pt Zatrudnienie wspomagane Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Debata online odbędzie się 20 września 2022 roku w godzinach 10.30-12.00 na platformie Zoom.

W trakcie Prezentacja wyników badania przesiewowego dotyczącego realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce. Gościem specjalnym będzie Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny …

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem technicznym, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-tki osoby z niepełnosprawnościami w dn. 09-11.09.2021 r. oraz 21-23.09.2021 r. w Katowicach w ramach projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NGO/FIRR …

Wróć do początku strony