Samorząd bez barier: ZAPYTANIE OFERTOWE - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Zapraszamy do składa ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr zamówienia: 2/2020/SBB/FIRR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa wynajęcia sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiady i kolacje) oraz zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników/-ek i trenerów/-ek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu Samorząd bez barier w Krakowie i Warszawie. Zamówienie składa się z dwóch części. Część A dotyczy szkolenia w Krakowie, Część B dotyczy szkolenia w Warszawie. Oferent może składać ofertę na część A i B lub tylko na część A lub tylko na część B.

Wspólny Słownik Zamówień:

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5689

Szczegóły umieszczone są w załącznikach. Składanie ofert do 30 września 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

Wróć do początku strony